Stratēģijā un politikā

Kā Komisija palīdz veidot ES stratēģiju un izstrādā ES politiku

Budžeta un finansēšanas jomā

ES budžeta ierosināšana un īstenošana un ES finansējuma programmu pārvaldība.

Starptautisko attiecību jomā

Attīstības politikas sagatavošana, palīdzības sniegšana, ES delegācijas, Eiropas Savienībā akreditētas diplomātiskās pārstāvniecības

Politisko prioritāšu īstenošana

Urzulas fon der Leienas vadītā Komisija sava pilnvaru termiņa sākumā noteica vairākus vērienīgus mērķus virzībai uz veselīgu, zaļu un pārtikušu nākotni Eiropā.