Strateegia ja poliitika valdkonnas

Kuidas komisjon panustab ELi strateegia väljatöötamisse ja ELi poliitika kujundamisse?

Eelarve- ja rahastamisvaldkonnas

ELi eelarve ettepaneku tegemine ning ELi eelarve ja rahastamisprogrammide haldamine.

Rahvusvahelised suhted

Arengupoliitika kavandamine, abi andmine, ELi delegatsioonid, ja diplomaatilised esindused ELi juures.

Poliitiliste prioriteetide elluviimine

Von der Leyeni komisjon seadis oma ametiaja alguses kaugeleulatuvad eesmärgid, mis on seotud terve, rohelise ja jõuka tuleviku saavutamisega Euroopas.