Europa-Kommissionens rolle i strategi og politik

Sådan bidrager Kommissionen til EU's strategi og politik.

Europa-Kommissionens rolle i budgetter og støtte

Europa-Kommissionen stiller forslag om og gennemfører EU's budget og forvalter EU's støtteprogrammer.

I internationale forbindelser

Udformning af udviklingspolitik, levering af støtte, EU-delegationer, og diplomatiske repræsentationer i EU.

Kommissionens resultater inden for de politiske prioriteter

I starten af mandatperioden fremlagde von der Leyen-Kommissionen en række ambitiøse mål for et sundt, grønt og fremgangsrigt Europa.