Mednarodni odnosi

Evropska komisija ima pomembno vlogo pri oblikovanju razvojne politike in zagotavljanju pomoči po svetu. Na mednarodni ravni sodeluje v pogajanjih o sporazumih o razvojnem sodelovanju in vodi mrežo delegacij EU po vsem svetu.

Mednarodni razvoj in humanitarna pomoč

Evropska komisija je pristojna za pripravo evropske razvojne politike in učinkovito zagotavljanje pomoči v svetu.

Poleg tega tudi zastopa EU na področju razvojne politike na mednarodni ravni in v pogajanjih o sporazumih o vprašanjih mednarodnega razvoja. V ta namen tesno sodeluje z mednarodnimi organizacijami (Združeni narodi in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) in neformalnimi skupinami (skupina G7 in skupina G20) ali v njihovem okviru.

Več o tem, kako Komisija načrtuje in prednostno razvršča razvojno pomoč.

Delegacije

Evropsko unijo v tujini zastopajo delegacije in uradi EU. Delegacija je diplomatsko predstavništvo, ki je običajno pristojno za eno državo. Nekatere delegacije so pristojne za več držav. Delegacije EU in uradi Evropske komisije skrbijo za stike z lokalnimi organi in prebivalci po vsem svetu.

Delegacije EU

Predstavništva drugih držav pri EU

Države po vsem svetu imajo pri EU akreditirana diplomatska predstavništva.

Seznam diplomatskih predstavništev pri EU