Een hoofdrolspeler op het wereldtoneel

De Europese Commissie speelt een sleutelrol bij het ontwikkelingsbeleid en de hulpverlening over de hele wereld. Op internationaal niveau onderhandelt ze mee over ontwikkelingsakkoorden en wordt ze door EU-delegaties vertegenwoordigd.

Internationale ontwikkeling en hulpverlening

De Europese Commissie is enerzijds verantwoordelijk voor het ontwerpen van een Europees ontwikkelingsbeleid, anderzijds biedt ze wereldwijd hulp op een zo doeltreffend mogelijke manier.

Ze zorgt er ook voor dat de EU internationaal vertegenwoordigd is wanneer het gaat om ontwikkelingsbeleid en onderhandelingen over ontwikkelingsakkoorden. Daartoe werkt de Commissie nauw samen met internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, en in informele bijeenkomsten zoals de G7 en de G20.

Meer informatie over ontwikkelingshulp van de Commissie.

Delegaties

EU-delegaties en -kantoren vertegenwoordigen de Europese Unie over de hele wereld. Delegaties zijn diplomatieke missies die meestal verantwoordelijk zijn voor één land, maar soms ook voor meerdere landen. De Europese Commissie gebruikt ze om in contact te blijven met lokale overheden en bevolkingsgroepen.

EU-delegaties

Missies van andere landen in de EU

Landen over de hele wereld zijn in de EU vertegenwoordigd door bij de Europese Unie geaccrediteerde diplomatieke missies.

Lijst van diplomatieke missies in de EU