Peamised rollid rahvusvahelistes suhetes

Euroopa Komisjonil on keskne roll arengupoliitika kujundamisel ja abi andmisel kogu maailmas. Komisjon aitab rahvusvahelisel areenil pidada läbirääkimisi arengukoostöö lepingute sõlmimiseks ja on kogu maailmas kohapeal esindatud ELi delegatsioonide kaudu.

Rahvusvaheline areng ja abi

Euroopa Komisjoni ülesanne on Euroopa arengupoliitika kujundamine ning võimalikult tõhus abitegevus kogu maailmas.

Ühtlasi tagab see ka ELi esindatuse arengupoliitikat puudutavates küsimustes ning rahvusvahelisi arenguküsimusi käsitlevate lepingute sõlmimiseks peetavatel läbirääkimistel. Sel eesmärgil teeb komisjon tihedat koostööd selliste rahvusvaheliste organisatsioonidega või nende raames, nagu ÜRO ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, samuti mitteametlikes rühmades, nagu G7 ja G20.

Lisateave selle kohta, kuidas komisjon kavandab arenguabi ja määrab kindlaks selle prioriteedid.

Delegatsioonid

Kõikjal maailmas esindavad Euroopa Liitu ELi delegatsioonid ja bürood. Delegatsioonid on diplomaatilised esindused ja tavaliselt on neid üks iga riigi kohta, kuigi mõned neist esindavad ELi mitmes riigis. ELi delegatsioonide ja büroode kaudu on Euroopa Komisjon igal pool kontaktis kohalike ametiasutuste ja elanikega.

ELi delegatsioonid

Teiste riikide diplomaatilised esindused ELi juures

Kogu maailma riigid on Euroopa Liidu juures esindatud diplomaatiliste esinduste kaudu.

Loetelu diplomaatilistest esindustest ELi juures