Vigtigste opgaver i internationale forbindelser

EU-Kommissionen spiller en afgørende rolle med at udvikle udviklingspolitikken og give bistand på verdensplan. På internationalt plan hjælper den med at forhandle aftaler om udviklingssamarbejde på plads, og EU-delegationerne repræsenterer den på stedet rundt omkring i verden.

International udvikling og støtte

EU-Kommissionen har ansvaret for at udforme den europæiske udviklingspolitik og give støtte verden over så effektivt som muligt.

Den sikrer også, at EU repræsenteres på internationalt plan i udviklingsspørgsmål og ved forhandling af aftaler om international udvikling. Derfor arbejder Kommissionen tæt sammen med eller inden for internationale organisationer som FN og OECD og i uformelle grupper som G7 og G20.

Læs mere om, hvordan Kommissionen planlægger og prioriterer udviklingsstøtten.

Delegationer

EU repræsenteres verden over af delegationer og kontorer. Delegationer er diplomatiske missioner og er normalt ansvarlige for et enkelt land, men i visse tilfælde fungerer de som repræsentation i flere lande. Gennem EU's delegationer og kontorer holder Kommissionen kontakt med lokale myndigheder og befolkninger verden rundt.

EU-delegationer

Andre landes repræsentationer i EU

Lande fra hele verden er repræsenteret i EU gennem diplomatiske missioner med akkreditering i EU.

Liste over diplomatiske repræsentationer i EU