Основни роли в областта на международните отношения

Европейската комисия играе ключова роля в изготвянето на политиката за развитие и предоставянето на помощ по света. В международен план тя подпомага договарянето на споразумения за сътрудничество за развитие, като на място я представляват делегациите на ЕС по света.

Международно развитие и помощ

Европейската комисия отговаря за разработването на европейската политика за развитие и за максимално ефективното предоставяне на помощ по света.

Тя също така гарантира, че ЕС е представен на международната сцена по свързани с политиката за развитие въпроси и в преговори за сключване на споразумения, свързани с международното развитие. За целта Комисията работи в тясно сътрудничество с международни организации (или в техните рамки), като ООН и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и в неформални групи, като Г-7 и Г-20.

Научете повече за това как Комисията планира и определя приоритетите за помощта за развитие.

Делегации

По света Европейският съюз е представляван от делегациите и службите на ЕС. Делегациите и дипломатическите мисии обикновено отговарят за определена държава, въпреки че някои представляват Съюза в няколко държави. Чрез делегациите и службите на ЕС Европейската комисия поддържа контакт с органите и населението в различни страни по света.

Делегации на ЕС

Мисии на други страни в ЕС

Страни от цял свят са представени в ЕС чрез дипломатически мисии, акредитирани към Европейския съюз.

Списък на дипломатическите мисии, акредитирани към ЕС