Intézkedéseket hoztunk a Covid19-világjárvány kezelésére és elindultunk a válságból kivezető úton

2021-ben az Európai Unió megkétszerezte a Covid19-világjárvány legyőzésére irányuló erőfeszítéseit. Oltóanyagokat szerzett be, munkálkodott az oltóanyaggyártás növelésén, megerősítette a világjárvánnyal szembeni nemzetközi együttműködést, és az EU helyreállítási terve, a Next Generation EU segítségével megalapozta Európa kilábalását a gazdasági válságból.

 • Potenciálisan 4,2 milliárd adag oltóanyagot sikerült lekötni az uniós oltóanyag-stratégiának köszönhetően
 • Az EU felnőtt lakosságának 76%-a teljes mértékben be van oltva
 • Az EU az „Európa együtt” kezdeményezés révén 46 milliárd eurót fordított a járvánnyal szembeni világszintű fellépésre

 

 • Az Európai Bizottság létrehozta az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóságot (HERA), melynek feladata az, hogy segítsen megelőzni és felderíteni az egészségügyi veszélyhelyzeteket, és hogy javítsa az EU válaszadási képességét azokra.
 • Az „Európa együtt” – az EU, az uniós tagállamok és az európai pénzügyi intézmények – továbbra is a COVAX legjelentősebb adományozóinak egyike, és eddig több mint 3 milliárd euró összegű támogatást és bankgaranciát nyújtott a kezdeményezés céljaira. A COVAX a Covid19-oltóanyagokhoz való méltányos hozzáférést hivatott biztosítani világszerte. A COVAX erőfeszítéseinek kiegészítéseként az „Európa együtt” elkötelezett amellett, hogy 2022 közepéig legalább 700 millió adag oltóanyagot bocsásson alacsony és közepes jövedelmű országok rendelkezésére.
 • Az uniós digitális Covid-igazolvány, mely megkönnyíti a szabad mozgást az Európai Unión belül, kulcsfontosságú része a Covid19-világjárvánnyal szembeni európai fellépésnek. Már több mint 710 millió igazolványt hoztak létre EU-szerte. Világszerte 51 ország vesz részt a Covid-igazolványok elismerését biztosító rendszerben, és a részt vevő országok száma egyre nő.
 • A Bizottság és a Tanács eddig 22 nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervet hagyott jóvá. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz révén már 17 tagállam részesült összesen több mint 52 milliárd euró összegű előfinanszírozásban.
 • 2021 júniusában a Bizottság a Next Generation EU első ügyleteként tízéves futamidejű kötvény kibocsátásával 20 milliárd euró összegű forrást mozgósított a pénzügyi piacokon. Októberben a Bizottság az első zöldkötvény kibocsátásával 12 milliárd eurót teremtett elő, amelyből EU-szerte kizárólag zöld és fenntartható beruházások finanszírozhatók. A Bizottság ezzel a világ eddigi legnagyobb zöldkötvény-kibocsátását hajtotta végre.
 • A Bizottság több mint 680 határozatot hozott több mint 830 állami támogatási intézkedés ügyében, és ezzel lehetővé tette a tagállamoknak, hogy a koronavírus-válság idején célzott támogatást nyújtsanak a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak. Ezek a nemzeti intézkedések összesen mintegy 3,1 billió (3,1 ezermilliárd) eurót tesznek ki, tehát a válság alatt a Bizottság ilyen mértékben hagyott jóvá állami támogatásokat az EU különböző országaiban.

Az európai zöld megállapodás megvalósítása

A zöld átállás hatalmas gazdasági lehetőségeket kínál, és az európai helyreállítás motorja lehet. A Bizottság fokozta erőfeszítéseit azért, hogy megvalósuljon az európai zöld megállapodás: jogszabályokat terjesztett elő, amelyek lehetővé teszik az EU lakosságának és a gazdasági szereplőknek, hogy prosperáljanak, miközben megtanulják, hogyan éljenek, illetve működjenek a környezet szempontjából fenntartható módon.

2021. július 14-én az Európai Bizottság felvázolta, milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy 2030-ig el lehessen érni az 55%-os kibocsátáscsökkentést a 2050-re kitűzött klímasemlegesség köztes állomásaként.

 

 • Az európai klímarendeletnek köszönhetően már az uniós jog is rögzíti azt az Európai Unió által tett vállalást, miszerint 2050-re eléri a klímasemlegességet.
 • A Bizottság javaslatcsomagot fogadott el, hogy az EU – éghajlat-, energia-, föld- és erdőhasználati, valamint közlekedés- és adópolitikája révén – 2030-ig legalább 55%-kal csökkenteni tudja nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es szinthez képest.
 • A Bizottság új uniós stratégiát fogadott el az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén. Ez a stratégia felvázolja, hogyan növelheti az EU az ellenálló képességét az éghajlatváltozás hatásaival szemben 2050-re.
 • Az éghajlatváltozás elleni küzdelem mellett a Bizottság a biológiai sokféleség csökkenésével szemben is fel kíván lépni, ezért uniós erdőstratégiát fogadott el az erdőírtás és az erdőpusztulás megfékezésére és az erdők helyreállításának elősegítésére. Az erdőírtás ellen rendeletjavaslatot is előterjesztett.
 • A Bizottság a szennyezés minden formája ellen fellép. Ezért fogadta el a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervet. Javaslatot tett továbbá a hulladékexportra vonatkozó szabályok szigorítására, mely a hatékony körforgásos gazdaság létrejöttét is elősegíti, valamint uniós talajvédelmi stratégiát indítványozott.
 • A fenntartható és intelligens mobilitási stratégia és egy 82 kezdeményezésből álló cselekvési terv egyértelmű pályát jelölt ki a közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 90%-os mértékű csökkentésére 2050-ig.

Európa digitális évtizede

Európa digitális infrastruktúrája fontos előnynek bizonyult a világjárvány alatt. A rendkívüli körülmények azonban arra is rámutattak, hogy fel kell gyorsítani Európa digitális transzformációját.

 • Minden helyreállítási és rezilienciaépítési terv költségvetésének legalább 20%-át a digitalizációra kell fordítani
 • A Digitális Európa és a Horizont Európa programból évente egymilliárd eurót a mesterséges intelligenciába kell beruházni
 • 2030-ra a felnőtt lakosság legalább 80%-ának rendelkeznie kell alapvető digitális készségekkel

 

 • 2020 decemberében a Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály révén a digitális környezet átfogó reformjára tett javaslatot. A Tanács 2021 novemberében elfogadta a két javaslatra vonatkozó általános megközelítését, és az Európai Parlamentben folyó viták is jól haladnak előre.
 • 2021 márciusában a Bizottság új jövőképet terjesztett elő Európa digitális átállására 2030-ig, és 2021 szeptemberében irányítási keretre tett javaslatot a 2030-ra kitűzött digitalizációs célok elérése érdekében.
 • A válságból való kilábalás elősegítése érdekében az EU iparstratégiája új intézkedésekkel egészült ki, melyek az egységes piac megszilárdítása és az ellátási függőségek csökkentése révén nagyban meg fogja könnyíteni a kisvállalkozások és az induló vállalkozások helyzetét.
 • A Bizottság mesterséges intelligenciára vonatkozó jogi keretet javasolt annak érdekében, hogy az EU a mesterséges intelligencia kiváló és megbízható globális központjává váljon.
 • A Bizottság javaslatot tett a megbízható és biztonságos európai digitális személyazonosság keretére, amely az EU minden polgára, lakosa és vállalkozása számára elérhető lesz.
 • Az EU és az USA létrehozta a Kereskedelmi és Technológiai Tanácsot, mely fórumként fog szolgálni a fő globális kereskedelmi, gazdasági és technológiai kérdésekkel kapcsolatos stratégiák összehangolásához. A Kereskedelmi és Technológiai Tanács alakuló ülését 2021 szeptemberében, az egyesült államokbeli Pittsburghben tartották.

Emberközpontú gazdaság

A világjárvány kezdete óta hozott több mint kétezer intézkedésével az EU mindent megtett azért, hogy enyhítse a globális egészségügyi válság gazdasági hatásait. A Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési rendelkezéséi, melyek aktiválására első ízben a válság alatt került sor, 2021-ben érvényben maradtak, így a tagállamok határozott lépéseket tehettek gazdaságuk megszilárdítására. 2021-ben a tagállamok a Next Generation EU keretében kidolgozták nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveiket is.

 

 • A Bizottság megkezdte az uniós forrásból valaha finanszírozott legnagyobb, folyó árakon 2018 ezermilliárd euró értékű csomag: a többéves költségvetés és a Next Generation EU gazdasági helyreállítási eszköz végrehajtását.
 • A Next Generation EU folyó árakon akár 800 milliárd eurót teremthet elő kötvénykibocsátással. 250 milliárd euróig terjedő zöldkötvény-kibocsátásával – mely a Next Generation EU forrásainak 30%-át teszi ki – a Bizottság a világ legnagyobb zöldkötvény-kibocsátójává válik.
 • A portói szociális csúcstalálkozón az uniós vezetők, a szociális partnerek és a civil társadalom képviselői elkötelezték magukat amellett, hogy folytatják a szociális jogok európai pillérének megvalósítását, és jóváhagyták a Bizottság javaslatát új, mérhető szociális célok meghatározására a 2030-ig tartó időszakra.
 • Az Európai Bizottság nagy ívű jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni fellépést célzó uniós szabályok megerősítésére. Javaslatot tett továbbá egy új uniós hatóság létrehozására, melynek feladata a pénzmosás elleni küzdelem lenne.
 • A Bizottság új eszközt javasolt azoknak a külföldi támogatásoknak a kezelésére, amelyek az egységes piacon torzulásokat okoznak és sértik az egyenlő versenyfeltételeket.
 • Az új kihívásoknak megfelelő versenypolitikáról szóló közlemény előtérbe helyezi a versenypolitika fontos szerepét Európa gazdasági helyreállítása, a zöld és a digitális átállás, valamint az egységes piac ellenálló képessége szempontjából.
 • Annak érdekében, hogy a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó uniós szabályok megfeleljenek a jövő kihívásainak, a Bizottság előterjesztette a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó uniós stratégiai keretet (2021–2027).

Erősebb Európa a Covid utáni világban

Von der Leyen and Biden

A Bizottság mindvégig azon munkálkodott, hogy összefogja a különböző nemzetközi szereplőket, és új koalíciókat, új együttműködési kezdeményezéseket alakítson ki a Covid19 elleni küzdelem céljaira, és beindítsa a gazdaság fenntartható helyreállítását világszerte.

 • Az EU új fejezetet nyitott az Egyesült Királysággal fennálló partnerségében, miután 2020 decemberében létrejött a két fél közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás.
 • Az EU–USA csúcstalálkozón az uniós vezetők és Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke újólag megerősítették, hogy a két fél a közöttük fennálló transzatlanti partnerség jegyében egymással együttműködve elő fogják segíteni, hogy a világ mihamarabb maga mögött tudhassa a Covid19-járványt. Létrejött a magas szintű EU–USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács. A felek abban is megállapodtak, hogy felfüggesztik az Airbus–Boeing vita miatt kölcsönösen kivetett vámokat.
 • 2020 decemberében elvi egyezség született a Kínával kötendő átfogó beruházási megállapodásról. Ez a legnagyobb léptékű megállapodás a piacra jutásról, az egyenlő versenyfeltételekről és a fenntartható fejlődésről, melyet Kína valaha kötött. Ha a megállapodást a két fél megerősíti, az európai vállalkozásoknak jobb hozzáférésük lesz a kínai piachoz, és méltányosabb szabályok szerint versenyezhetnek az ottani cégekkel.
 • A Bizottság mintegy egymilliárd euró összegű támogatási csomagot jelentett be az afgán nép és a szomszédos országok számára az Afganisztánban és a régióban jelentkező sürgős szükségletek kezelésére.
 • A Bizottság új, ún. „Global Gateway” stratégiát fog kidolgozni konnektivitási partnerségek kiépítésére világszerte.
 • A Globális Egészségügyi Csúcstalálkozón – amelynek házigazdája Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke és Mario Draghi olasz miniszterelnök volt – a G20-ak vezetői elkötelezték magukat egy sor olyan intézkedés mellett, melyek révén világszerte hamarabb felül lehet kerekedni a Covid19-válságon, és jobban fel lehet készülni a jövőbeli világjárványokra.

 

Az egyenlőség és a jogállamiság megóvása, polgáraink védelme

Woman in a flower shop

Az egyenlőségközpontú Unió kiépítése érdekében a Bizottság több intézkedést vezetett be a strukturális megkülönböztetés és a sztereotípiák ellen. Emellett széles körű vitát indított a jogállamiság kultúrájáról az EU-ban.

 

 • 2021 júniusában kinevezték a rasszizmus elleni küzdelem első uniós koordinátorát.
 • A Bizottság javaslatot terjesztett elő annak biztosítására, hogy az EU-ban a nők és a férfiak egyenlő munkáért egyenlő díjazásban részesüljenek, egyenlő esélyük legyen a boldogulásra, és egyenlő mértékben vehessenek részt a társadalom életében szerte Európában.
 • A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló stratégiával a Bizottság megnyitotta az utat Európa akadálymentesítése felé. Ez biztosítani fogja, hogy a fogyatékkal élők ugyanolyan mértékben részt vehessenek a társadalmi és gazdasági életben, mint bárki más.
 • A jogállamiságról szóló második uniós szintű jelentés pozitív fejleményekről számolt be, ugyanakkor komoly problémákra is rámutatott.
 • Az EU új stratégiát fogadott el a schengeni térség megerősítésére. A stratégia célja, hogy megszilárdítsa a határigazgatást az EU külső határain, és fokozza a rendőrségi és igazságügyi együttműködést.

Az európai demokrácia megerősítése

Conference on the future of Europe

Az európai demokráciák jobb védelme érdekében a Bizottság egy sor javaslatot terjesztett elő, amelyek többek között az európai választásokba való külső beavatkozás veszélyével szembeni fellépést szolgálják, valamint a fizetett politikai hirdetések nagyobb átláthatóságát hivatottak biztosítani. 2021-ben indult az Európa jövőjéről szóló konferencia is, melynek révén az EU polgárai erőteljesebben hallathatják hangjukat, és nagyobb beleszólást kapnak a jövő prioritásainak meghatározásába.

 

 • Kezdetét vette az Európa jövőjéről szóló konferencia, mely fórumot kínál az európai polgároknak arra, hogy eszmecserét folytassanak korunk legfontosabb kérdéseiről, és tevékenyen hozzájáruljanak az EU jövőjének alakításához.
 • Az európai demokráciáról szóló cselekvési terv számos intézkedést körvonalaz, amelyek célja a szabad és tisztességes választások előmozdítása, a média szabadságának megerősítése és a dezinformáció elleni küzdelem.
 • A Bizottság javaslatot terjesztett elő a dezinformáció visszaszorítását célzó, a világon a maga nemében első gyakorlati kódex megerősítésére. Javaslatában a Bizottság további iránymutatásokat vázolt fel, hogy a kódex még hatékonyabban segítse a dezinformáció elleni küzdelmet és az online információkba vetett bizalom megszilárdítását.
 • A Bizottság jogalkotási intézkedést javasolt a politikai hirdetések területén, mely növelné a fizetett tartalmak átláthatóságát és szigorú feltételeket vezetne be a célzott politikai üzenetekre vonatkozóan. Emellett olyan intézkedésekre is javaslatot tett, melyek az újságírók biztonságát hivatottak javítani.
 • A Bizottság új átfogó uniós gyermekjogi stratégiát terjesztett elő a kiskorúak védelmének és jogaik érvényesítésének előmozdítására az EU-ban és mindenütt a világon.
 • A Bizottság intézkedéseket javasolt az uniós igazságszolgáltatási rendszerek digitalizálására, hogy azok hozzáférhetőbbek legyenek és eredményesebben működjenek.

Fontos események

 • 2021. november
  • A Bizottság javaslatot tesz az Unión belüli biztonságos utazás koordinációjának megerősítésére, és aktualizálja az EU-n kívülről érkező utasokra vonatkozó szabályokat (november 25.).
  • Az EU javasolja az embercsempészetet vagy emberkereskedelmet elősegítő fuvarozók feketelistára helyezését (november 23.).
  • Az integráltabb és reziliensebb energiapiac érdekében a Bizottság új listát javasol a közös érdekű projektekről (november 19.).
  • Az Európai Unió Délkelet-Ázsiával partnerségben elindítja Európa Zöld Csoport kezdeményezést (november 18.).
  • A Bizottság közleményt fogad el a versenypolitikáról, amelyben áttekinti a versenypolitika fontos szerepét az új kihívások leküzdésében, valamint az európai gazdaság helyreállítására, a zöld és a digitális átállásra, továbbá a reziliens egységes piac megteremtésére irányuló törekvésekben (november 18.).
  • Az európai zöld megállapodás: az emberek, a természet és az éghajlat védelmében a Bizottság új javaslatokat fogad el az erdőirtás megállítására, a fenntartható hulladékgazdálkodás megújítására és a talajok egészségesebbé tételére (november 17.).
  • Az EU több mint egymilliárd eurót fordít a gazdaság dekarbonizálását célzó innovatív projektekre (november 16.).
  • COP26: az EU megerősíti a Párizsi Megállapodásban kitűzött célokat (november 13.).
  • A Bizottság jóváhagyja a Valneva vállalattal kötött szerződést egy lehetséges új oltóanyag beszerzéséről (november 10.).
  • COP26: a Bizottság 100 millió eurót ajánl fel az Alkalmazkodási Alap számára (november 9.).
  • Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és az Európai Unió úttörő nemzetközi partnerség kiépítését kezdi meg Dél-Afrikával, hogy támogassa az ország igazságos energetikai átállását (november 2.).
  • A Bizottság, a Breakthrough Energy hálózat és az Európai Beruházási Bank partnerséget indít útjára az éghajlatváltozás leküzdését célzó technológiák támogatása érdekében (november 2.).
  • COP26: az Európai Bizottság 1 milliárd eurót ajánl fel bolygónk erdőinek védelmére (november 2.).
 • 2021. október
  • Az EU és az USA megállapodnak arról, hogy tárgyalásokat kezdenek egy, a fenntartható acélról és alumíniumról szóló globális megállapodásról, valamint felfüggesztik az acél- és alumíniumkereskedelmi vitákat (október 31.).
  • 2021. évi banki intézkedéscsomag: új uniós szabályok lépnek érvénybe a bankok rezilienciájának erősítése és a jövőre való jobb felkészülésük érdekében (október 27.).
  • Az uniós polgári védelem (uniós segítségnyújtási mechanizmus) fennállásának 20. évfordulóját ünnepli (október 22.).
  • Európai egészségügyi unió: a Bizottság létrehozza a tíz legígéretesebb Covid19 elleni terápiás készítmény portfólióját (október 22.).
  • Uniós digitális Covid-igazolvány: egy jelentés szerint az uniós kezdeményezés nemzetközi etalont teremtett: eddig 591 millió igazolványt állítottak ki, és több mint negyven ország csatlakozott a rendszerhez (október 18.).
  • A Bizottság hozzálát az ifjúság európai évének (2022) előkészületeihez (október 14.).
  • Energiaárak: a Bizottság bemutatja intézkedéssorozatát, amellyel kezelni szeretné a rendkívüli helyzet és annak hatásait (október 13.).
  • A Bizottság javasolja, hogy az EU kötelezze el magát a békés, fenntartható és prosperáló Északi-sarkvidékért (október 13.).
  • A Bizottság egyedi megállapodásokat javasol a Nagy-Britanniából Észak-Írországba irányuló áruszállítás megkönnyítésére, hogy segítse leküzdeni a brexit miatt kialakult észak-írországi nehézségeket (október 13.).
  • Next Generation EU: az Európai Bizottság sikeresen kibocsátja az első zöldkötvényt a fenntartható helyreállítás finanszírozása érdekében (október 12.).
  • Afganisztán: a Bizottság egymilliárd euró összegű támogatási csomagot különít el az országnak (október 12.).
  • A Bizottság előterjeszti az antiszemitizmus elleni küzdelemre és a zsidó élet előmozdítására irányuló első uniós stratégiát (október 5.).
 • 2021. szeptember
  • A Bizottság öt új uniós küldetést indít útjára, amelyek az együttműködés új és innovatív formáját képviselik, céljuk pedig Európában és azon kívül egyaránt javítani az emberek életminőségét. Az uniós küldetések célja, hogy kezeljék a fontos egészségügyi, éghajlat-politikai és környezetvédelmi kihívásokat, és ambiciózus, inspiráló célokat érjen el ezeken a területeken (szeptember 29.).
  • Sor kerül az EU-USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács első alakuló ülésére. A cél az, hogy a felek összehangolják a kulcsfontosságú globális technológiai, gazdasági és kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos megközelítéseiket, és a közös demokratikus értékekre alapozva elmélyítsék a transzatlanti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat (szeptember 29.). 
  • Megoldás a fogyasztók frusztrációjára és az e-hulladékra: a Bizottság javaslatot tesz az elektronikus eszközök töltőjének egységesítésére (szeptember 23.).
  • Az Egyesült Államok és az Európai Bizottság elindítja a Covid-vakcinák gyártásával és ellátási láncával foglalkozó közös munkacsoportját ( szeptember 22.)
  • Az Európai Bizottság létrehozza az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóságot (HERA), amelynek feladata az lesz, hogy segítsen megelőzni és felderíteni az egészségügyi veszélyhelyzeteket, és hogy javítsa az EU válaszadási képességét (szeptember 16.).
  • A Bizottság ajánlást terjeszt elő, mely az intézmény történetében most először az újságírók és más médiaszakemberek biztonságának javításával foglalkozik (szeptember 16.).
  • Az uniós tagállamok elfogadják az indiai–csendes-óceáni térséggel folytatott együttműködésre vonatkozó uniós stratégiát (szeptember 16.).
  • A Bizottság javaslatot tesz „A digitális évtizedhez vezető út” nevű kezdeményezésre, amelynek célja, hogy 2030-ig valóra váljon az EU digitális átalakulása (szeptember 15.).
  • Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló beszédében bejelenti, hogy az „Európa együtt” kezdeményezés keretében és az uniós költségvetésből az EU további 200 millió adag oltóanyagot adományoz alacsony, illetve közepes jövedelmű országoknak (szeptember 15.). 
 • 2021. augusztus
  • A Bizottság új szerződést hagy jóvá egy Covid19 elleni lehetséges oltóanyagról a Novavax céggel (augusztus 4.).
 • 2021. július
  • Küzdelem a gazdasági bűnözés ellen: a Bizottság felülvizsgálja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni szabályokat (július 20.).
  • Jogállamiság 2021: az uniós jelentés általában kedvező tagállami fejleményeket mutat, de néhány tagállam esetében a helyzet komoly aggodalomra ad okot (július 20.).
  • Az új uniós erdőgazdálkodási stratégia célja az európai erdők egészsége és ellenállóképessége, hogy képesek legyenek jelentősen hozzájárulni a biológiai sokféleséghez és az éghajlat-politikai célokhoz (július 16.).
  • A Bizottság javaslatcsomagot fogad el annak érdekében, hogy az EU – éghajlat-, energia-, földhasználat-, közlekedés- és adópolitikája révén – 2030-ig legalább 55%-kal csökkenteni tudja nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátását az 1990-es szinthez képest (július 14.).
  • A fenntartható finanszírozással kapcsolatos célkitűzéseinek fokozása érdekében a Bizottság elfogadja az uniós zöldkötvénystandardra vonatkozó javaslatot, amely a fenntartható beruházásokat finanszírozó kötvények magas színvonalú, önkéntes standardját hozza majd létre. (július 6.).
  • Megkezdődik az uniós digitális Covid-igazolvány alkalmazása az EU-ban (július 1.).
 • 2021. június
  • A Bizottság hosszú távú jövőképet tesz közzé az uniós vidéki területekről, amelyben feltérképezi azokat a kihívásokat a problémákat, amelyekkel ezek a térségek szembesülnek, továbbá kitér az előttük feltáruló legígéretesebb lehetőségekre is (június 30.).
  • Brüsszeli csúcstalálkozójukon az EU és az USA vezetői elkötelezik magukat amellett, hogy mindent megtesznek a Covid19-világjárvány felszámolásáért és a globális helyreállítás előmozdításáért. Megalakítják továbbá a transzatlanti Kereskedelmi és Technológiai Tanácsot is (június 15.).
  • A Bizottság a Next Generation EU első ügyleteként tízéves futamidejű kötvény kibocsátásával 20 milliárd euró összegű forrást mozgósít a pénzügyi piacokon (június 15.).
  • A Bizottság javaslatot tesz a megbízható és biztonságos európai digitális személyazonossági keretre, amely az EU valamennyi polgára, lakosa és vállalkozása számára elérhető lesz (június 3.).
  • A Bizottság új stratégiát terjeszt elő annak érdekében, hogy megerősítse és reziliensebbé tegye a schengeni térséget, azaz a világ legnagyobb olyan területét, amelyen belül a személyek szabadon mozoghatnak (június 2.).
  • Megkezdi működését az Európai Ügyészség, ezzel új fejezet nyílik a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemben (június 1.).
  • Uniós digitális Covid-igazolvány: hét országban működésbe lép az uniós átjárószolgáltatás, egy hónappal a határidő előtt (június 1.).
 • 2021. május
  • Valamennyi tagállam megerősíti a saját forrásokról szóló határozatot, lehetővé téve a Bizottság számára, hogy a Next Generation EU keretében megkezdje a helyreállítás finanszírozásához szükséges hitelfelvételt (május 31.).
  • Körforgásos gazdaság: a Bizottság iránymutatást nyújt az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó szabályok harmonizált alkalmazásáról, valamint lépéseket tesz a halászeszközök nyomon követéséért (május 31.). 
  • A nyárra tekintettel a Bizottság javasolja az összehangolt utazási intézkedések aktualizálását (május 31.).
  • Az EU 3 milliárd euró összegű gazdasági támogatási csomagot irányoz elő a majdani demokratikus Belarusz számára. (május 28.).
  • A Bizottság iránymutatást terjeszt elő a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex megerősítése céljából, amely a világ első ilyen jogi eszköze (május 26.).
  • A Globális Egészségügyi Csúcstalálkozón – amelynek házigazdája Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke és Mario Draghi olasz miniszterelnök – a G20-ak vezetői elkötelezik magukat egy sor olyan intézkedés mellett, amelynek célja a Covid19-válság világszintű felszámolása és a jövőbeli világjárványokra való hatékonyabb felkészülés (május 21.).
  • Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke bejelenti, hogy az „Európa együtt” kezdeményezés keretében egymillió euróval támogatja az oltóanyagok, gyógyszerek és egészségügyi technológiák előállítását, illetve az azokhoz való hozzáférést Afrikában (május 21.).
  • Az uniós tagállamok megállapodnak arról, hogy újra beléphetnek a térségbe az EU-n kívülről érkező utazók, ha be vannak oltva (május 20.).
  • A Bizottság aláírja a harmadik szerződést a BioNTech és a Pfizer gyógyszeripari vállalattal, és az összes uniós tagállam nevében további 1,8 milliárd adagot köt le a 2021 vége és 2023 közötti időszakra (május 20.).
  • A Bizottság közleményt fogad el a 21. századi vállalkozási adózásról, hogy előmozdítsa a szilárd, hatékony és méltányos vállalkozási adórendszert az EU-ban (május 18.).
  • Az európai zöld megállapodás: a Bizottság fenntartható kék gazdaságot javasol az óceánokhoz, tengerekhez és partvidékekhez kapcsolódó uniós iparágak és ágazatok számára (május 17.).
  • Az afrikai gazdaságok finanszírozásáról szóló csúcstalálkozón Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke bejelenti az „Európa együtt” azon kezdeményezését, amely Afrikát hivatott támogatni a Covid19-világjárványból való kilábalás során (május 15.).
  • A Bizottság elfogadja a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi uniós cselekvési tervet. A cél az, hogy 2050-re a Föld az egészséges emberek egészséges bolygója legyen (május 12.).
  • A 2021. évi Európa-napon sor kerül az Európa jövőjéről szóló konferencia nyitórendezvényére Strasbourgban (május 9.).
  • Az EU és India a Portóban megrendezett EU–India vezetői találkozó alkalmával, valamint videokonferencia keretében átfogó hálózati összekapcsoltsági partnerséget köt, és megerősítik elkötelezettségüket aziránt, hogy mind Indiában, mind harmadik országokban és régiókban együttműködjenek a reziliens és fenntartható hálózati összekapcsoltság támogatása terén (május 8.).
  • A portói szociális csúcstalálkozón az uniós intézmények, az európai szociális partnerek és a civil társadalmi szervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek egy befogadóbb és szociálisabb Európa kiépítése érdekében (május 7–8.).
  • A Bizottság új eszközt javasol azon külföldi támogatások kezelésére, amelyek az egységes piacon torzulásokat okoznak, és sértik az egyenlő versenyfeltételeket (május 5.).
  • A Bizottság aktualizálja az uniós iparstratégiát annak biztosítása érdekében, hogy Európa ipari ambíciói teljes mértékben figyelembe vegyék a Covid19-válság miatti új körülményeket, és elősegítsék a fenntarthatóbb, digitális, reziliens és globálisan versenyképes gazdaságra való átállást (május 5.).
 • 2021. április
  • Fenntartható finanszírozás és uniós taxonómia: a Bizottság további lépéseket tesz a fenntartható tevékenységek finanszírozása felé (április 21.).
  • A Bizottság új szabályokat és intézkedéseket javasol a kiválóságra és a bizalomra épülő mesterséges intelligencia terén annak érdekében, hogy az EU a megbízható mesterséges intelligencia globális központjává váljon (április 21.).
  • Az EU, valamint az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetének tagjai között új partnerségi megállapodás születik, amely meghatározza a következő húsz év politikai, gazdasági és ágazati együttműködési keretét (április 15.).
  • A Bizottság két stratégiát terjeszt elő: az egyik a bűnszervezetek határokon átnyúló üzleti modelljeit hivatott felszámolni a szervezett bűnözés elleni küzdelem jegyében, a másik pedig az emberkereskedelem ellen lép fel, és elő kívánja segíteni a bűnözés megelőzését, az emberkereskedők bíróság elé állítását és az áldozatok helyzetének javítását (április 14.).
 • 2021. március
  • Az európai zöld megállapodás: a Bizottság cselekvési tervet terjeszt elő az ökológiai termelés fellendítésére (március 25.).
  • Az EU új, átfogó szakpolitikai keretet határoz meg a gyermekek jogainak védelme érdekében, és javaslatot tesz az európai gyermekgarancia létrehozására (március 24.).
  • A sikeres kísérleti szakaszt követően megkezdi működését az Európai Innovációs Tanács. Feladata, segítse a tudományos ötletek hasznosítását áttörést hozó innovációk révén (március 18.).
  • A Bizottság digitális igazolvány létrehozását javasolja, hogy megkönnyítse az EU-n belüli biztonságos és szabad mozgást a Covid19-világjárvány alatt (március 17.).
  • Uniós engedélyt kap a negyedik biztonságos és hatékony Covid19-oltóanyag (március 11.).
  • David Sassoli, az Európai Parlament elnöke, António Costa portugál miniszterelnök a Tanács elnöksége nevében, valamint Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke aláírja az Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló együttes nyilatkozatot (március 10.).
  • Európa digitális évtizede: a Bizottság kijelöli azt az utat, amelyen haladva 2030-ra Európa digitálisan felkészültté válhat (március 9.).
  • A szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv egy erős szociális Európa kialakításának szándékát fogalmazza meg (március 4.).
  • A bérek átláthatósága: a Bizottság javaslatot terjeszt elő a bérek átláthatóságáról, hogy az EU-ban a nők és a férfiak egyenlő munkáért egyenlő bért kapjanak (március 4.).
  • Egyenlőségközpontú Unió: a Bizottság előterjeszti a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló stratégiáját a 2021 és a 2030 közötti időszakra. Célja, hogy a fogyatékossággal élő személyek teljes körűen részt vehessenek a társadalomban (március 3.).
 • 2021. február
  • A G7-csúcstalálkozón Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke bejelenti, hogy az EU megkétszerezi hozzájárulását a COVAX-hoz, és 500 millió euró helyett egymilliárd euróval támogatja az oltóanyagokhoz való egyetemes hozzáférést biztosító globális eszközt (február 19.).
  • A Bizottság nyitott, fenntartható és határozott uniós kereskedelempolitikát határoz meg az elkövetkező évekre (február 18.).
  • A Bizottság új stratégiát terjeszt elő, hogy megerősítse az EU hozzájárulását a szabályokon alapuló multilateralizmushoz (február 17.).
  • A Bizottság javaslatot tesz a Covid19 variánsaival szembeni védekezést szolgáló európai biovédelmi felkészültségi terv (HERA-inkubátor) és a Covid19-vakcinák ipari gyártásának bővítésével foglalkozó uniós munkacsoport létrehozására, hogy Európa felkészüljön az új variánsok jelentette fenyegetésre (február 17.).
  • Az Európai Parlament megerősíti a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről – a Next Generation EU központi eszközéről – elért politikai megállapodást (február 10.).
  • Az EU új programot javasol a földközi-tengeri térség számára, hogy megerősítse stratégiai partnerségét a déli szomszédsági partnereivel (február 9.).
 • 2021. január
  • A Bizottság engedélyezi a harmadik biztonságos és hatékony Covid19-oltóanyagot (január 29.).
  • A Bizottság átláthatósági és engedélyezési mechanizmust vezet be a Covid19-oltóanyagok kivitelére (január 29.).
  • A Bizottság elindítja az új európai Bauhaus kezdeményezés tervezési szakaszát. A kezdeményezés célja, hogy az európai zöld megállapodás megvalósítása érdekében ötvözze a tervezést, a fenntarthatóságot és a beruházásokat (január 18.).
  • A Bizottság engedélyezi a második biztonságos és hatékony Covid19-oltóanyagot (január 6.).
 • 2020. december
  • Európában elindul a Covid19 elleni oltási kampány (december 27.).
  • Intenzív tárgyalásokat követően a Bizottság megállapodik az Egyesült Királysággal az EU-val kialakítandó jövőbeli kapcsolatairól (december 24.).
  • A Bizottság engedélyezi az első biztonságos és hatékony Covid19-oltóanyagot (december 21.).
  • A Tanács elfogadja a 2021–2027-es időszakra vonatkozó uniós hosszú távú költségvetést, amely folyó árakon1211 milliárd eurót tesz ki (december 17.).
  • A digitális környezet ambiciózus megreformálása céljából a Bizottság javaslatot tesz a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a digitális piacokról szóló jogszabályra, hogy egy olyan új szabályrendszer jöjjön létre, amely átfogja az összes digitális szolgáltatást (december 15.).
  • Az európai zöld megállapodás: a Bizottság a körforgásos és klímasemleges gazdaságra való átállás érdekében előterjeszti a fenntartható akkumulátorokról szóló rendeletjavaslatot (december 10.).
  • A Bizottság előterjeszti az európai demokráciáról szóló cselekvési tervet, amelynek célja, hogy Unió-szerte megerősödjön a polgárok szerepvállalása, és hogy a demokráciák reziliensebbé váljanak (december 3.).
  • Az EU és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok: az EU javaslatot tesz a globális együttműködés új transzatlanti programjára (december 2.).