Uresničevanje obljub

Komisija Ursule von der Leyen je po rezultatih evropskih volitev in v skladu z mandatom, ki sta ji ga podelila Evropski svet in Evropski parlament, predstavila sklop ambicioznih ciljev za prihodnost Evrope, in sicer doseči podnebno nevtralnost do leta 2050, zagotoviti, da to desetletje postane digitalno desetletje Evrope, ter okrepiti vlogo Evrope v svetu z bolj geopolitičnim pristopom.

Ko je svet prizadel koronavirus, si je Komisija najprej prizadevala za organizacijo združenega in usklajenega evropskega odziva na izredne razmere, in sicer za nabavo in razdeljevanje zaščitne opreme, vračanje domov Evropejcev in Evropejk, ki so obtičali v tujini, in zagotavljanje odmerkov prihodnjega cepiva. Evropska unija je stopala v neznano: odločno smo se odzvali, ko sta zdravje in varnost naših državljanov in državljank zahtevala ukrepanje na ravni EU.

Vendar se naše vodilo ni spremenilo. Dvojni zeleni in digitalni prehod sta sedaj še bolj trdno zasidrana v središču našega programa in namenili smo jima nova sredstva za pospešitev preobrazbe. Ne odpravljamo zgolj škode, ki jo je utrpelo naše gospodarstvo, temveč tudi gradimo boljše temelje za naslednjo generacijo.

PrenesiPDF - 2.1 MB

Odzivanje na pandemijo koronavirusa

recovery plan Komisija si je na vseh področjih prizadevala zajeziti širjenje koronavirusa, podpirati nacionalne zdravstvene sisteme in omiliti socialno-ekonomske posledice pandemije s povsem novimi ukrepi na nacionalni ravni in ravni EU. Na evropski in nacionalni ravni so bile mobilizirane javne in zasebne naložbe, da bi našli cepivo za vse. Pripravljen je bil načrt za okrevanje, da bi odpravili gospodarsko in socialno škodo, ki jo je povzročila pandemija, obvladali krizo ter postavili temelje sodobni in bolj trajnostni Evropi.

 

Ključni trenutki prvega leta

Evropski zeleni dogovor 11. december: predstavitev evropskega zelenega dogovora, ki določa časovni načrt za to, kako bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina
book 5.  februar: nova metodologija za pogajanja o pristopu k EU – da bi postala bolj verodostojna, predvidljiva in dinamična, kar je prvi element prenovljene širitvene strategije Komisije
human head with digital wires 19.  februar: objava agende za oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope, strategije za podatke in bele knjige o umetni inteligenci, ki odpirajo nove priložnosti za podjetja, hkrati pa se osredotočajo na zaupanja vredne tehnologije za državljane
gender equality 5. marec: nova strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025 določa ključne ukrepe za zagotavljanje enakosti med ženskami in moškimi v Evropi
9. marec: nova strategija EU za trdnejše in ambicioznejše partnerstvo z Afriko
Industrial strategy 10. marec: nova industrijska strategija za zeleno in digitalno preobrazbo evropske industrije
virus icon 13. marec: poziv k odločnemu usklajenemu gospodarskemu odzivu na koronavirusno krizo in začetek nove naložbene pobude v odziv na koronavirus (CRII) za pomoč državam članicam pri financiranju njihovih odzivov
consultation icon 2. april predstavitev novega instrumenta SURE, ki zagotavlja začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah v vrednosti 100 milijard evrov
coins 4. maj: na donatorskem dogodku za globalni odziv na koronavirus so se donatorji z vsega sveta zavezali, da bodo zagotovili sredstva v višini 7,4 milijarde evrov za splošni dostop do cepiv
hand holding small plant 20. maj: predstavitev nove, celovite strategije za biotsko raznovrstnost, katere cilj je vrniti naravo v naše življenje, ter strategije „od vil do vilic“ za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem.
icon 27. maj: predstavitev novega instrumenta za okrevanje NextGenerationEU, ki je vgrajen v močan, sodoben in prenovljen dolgoročni proračun EU
virus icon 17. junij: sprejetje strategije EU za cepiva, da bi pospešili razvoj, izdelavo in uvajanje cepiv proti COVID-19
icon smiling planet 17. september: povečanje podnebnih ambicij in predlog 55-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2030
book 18. september: predstavitev akcijskega načrta EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025
handshake 23. september: nov pakt o migracijah in azilu za krepitev zaupanja ter vzpostavitev novega ravnovesja med odgovornostjo in solidarnostjo
14. oktober: strategija za val prenove: podvojena stopnja prenove za zmanjšanje emisij in energijske revščine ter spodbuditev okrevanja
coins 28. oktober: predlog okvira, ki zagotavlja, da so delavci v EU zaščiteni z ustreznimi minimalnimi plačami, ki omogočajo dostojno življenje ne glede na to, kje delajo
icon 11. november: prvi koraki k vzpostavitvi evropske zdravstvene unije za zagotovitev boljše pripravljenosti in odzivanja na sedanjo in prihodnje zdravstvene krize
PrenesiPDF - 1.4 MB

Objave na Twitterju