Realizacja obietnicy

W związku z wynikami wyborów europejskich oraz w oparciu o mandat otrzymany od Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Komisja Ursuli von der Leyen przedstawiła szereg ambitnych celów dotyczących przyszłości Europy. Są to: neutralność klimatyczna do 2050 r., uczynienie lat 2020 cyfrową dekadą Europy, a także wzmocnienie pozycji Europy na świecie dzięki bardziej geopolitycznemu podejściu.

Kiedy na świecie wybuchła epidemia koronawirusa, Komisja skupiła się najpierw na zorganizowaniu zgodnej i skoordynowanej reakcji Europy na tę wyjątkowa sytuację – by dostarczyć i rozdzielić środki ochrony indywidualnej, zorganizować powrót obywateli europejskich, którzy utknęli za granicą, a w przyszłości zabezpieczyć dostęp do szczepionki. UE poruszała się po nieznanym terytorium: zareagowaliśmy odważnie, gdy zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli wymagało podjęcia działań ze strony UE.

Obrany kurs nie uległ jednak zmianie. Dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa – tym bardziej pozostaje teraz zasadniczym elementem naszego programu, a nowe zasoby mają ją przyspieszyć. Nie tylko odbudowujemy naszą gospodarkę, przebudowujemy ją również dla następnego pokolenia.

PobierzPDF - 2.1 MB

Działania w związku z pandemią koronawirusa

recovery plan Komisja działała na wszystkich frontach, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, wspierać krajowe systemy opieki zdrowotnej oraz łagodzić skutki społeczno-gospodarcze pandemii za pomocą metod o niespotykanej dotychczas skali, stosowanych zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie UE. Zmobilizowano publiczne i prywatne inwestycje, na szczeblu europejskim i krajowym, w celu opracowania szczepionki dla wszystkich ludzi na całym świecie. Opracowano plan odbudowy, aby pomóc w naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych, jakie wyrządziła pandemia koronawirusa, pomóc w wyjściu z kryzysu oraz zapewnić podstawy dla nowoczesnej i bardziej zrównoważonej Europy.

 

Najważniejsze momenty w ciągu pierwszego roku

Europejski Zielony Ład 11 grudnia: Europejski Zielony Ład wyznacza plan działania, którego celem jest, by do 2050 r. Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu
book 5 lutego: Nowa metodyka negocjacji akcesyjnych UE – aby negocjacje były bardziej wiarygodne, przewidywalne i dynamiczne – to pierwszy element opracowanej przez Komisję odnowionej strategii rozszerzenia
human head with digital wires 19 lutego: Komisja przedstawia program mający kształtować cyfrową przyszłość Europy – strategia w zakresie danych i biała księga w sprawie sztucznej inteligencji otwierają nowe możliwości dla przedsiębiorstw, a jednocześnie kładą nacisk na godne zaufania technologie dla mieszkańców UE
gender equality 5 marca: Nowa strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 określa kluczowe działania zapewniające równość mężczyzn i kobiet w Europie
9 marca: Nowa strategia UE otwiera drogę do silniejszego i bardziej ambitnego partnerstwa z Afryką
Industrial strategy 10 marca: Nowa strategia przemysłowa ma na celu przygotowanie ekologicznej i cyfrowej transformacji europejskiego przemysłu
virus icon 13 marca: Komisja apeluje o zdecydowaną i skoordynowaną reakcję gospodarczą na kryzys związany z koronawirusem i uruchamia nową inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, aby pomóc państwom członkowskim w finansowaniu ich działań w reakcji na pandemię
consultation icon 2 kwietnia: Utworzenie SURE, nowego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, o budżecie 100 mld euro
coins 4 maja: Podczas konferencji darczyńców zorganizowanej w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa darczyńcy z całego świata deklarują 7,4 mld euro na zapewnienie powszechnego dostępu do szczepionek
hand holding small plant 20 maja: Komisja przedstawia nową kompleksową strategię ochrony różnorodności biologicznej w celu przywrócenia ważnej roli przyrody w naszym życiu oraz strategię „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego
icon 27 maja: Komisja przedstawia nowe narzędzie służące odbudowie, NextGenerationEU, oparte na solidnym, nowoczesnym i odnowionym długoterminowym budżecie UE
virus icon 17 czerwca: Przyjęto unijną strategię dotyczącą szczepionek mającą na celu szybsze opracowanie, produkcję i dystrybucję szczepionki na COVID-19
icon smiling planet 17 września: Komisja proponuje ambitniejszy cel klimatyczny – obniżenie emisji do 2030 r. o 55 proc.
book 18 września: Komisja przedstawia unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025
handshake 23 września: Nowy pakt o migracji i azylu ma służyć zbudowaniu zaufania i zrównoważeniu odpowiedzialności i solidarności
14 października: Strategia „Fala renowacji” – podwojenie wskaźnika renowacji w celu ograniczenia emisji, pobudzenia ożywienia gospodarczego i ograniczenia ubóstwa energetycznego
coins 28 października: Komisja przedstawia przepisy mające zapewnić ochronę pracowników w UE dzięki odpowiednim wynagrodzeniom minimalnym, umożliwiającym godne życie niezależnie od miejsca pracy
icon 11 listopada: Pierwsze kroki w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowotnej, która zapewni większą gotowość i lepszą reakcję podczas kryzysów zdrowotnych teraz i w przyszłości
PobierzPDF - 1.4 MB

Na Twitterze