De belofte waarmaken

In aansluiting op het resultaat van de Europese verkiezingen en het mandaat dat zij van de Europese Raad en het Europees Parlement ontving, heeft de Commissie-Von der Leyen een reeks ambitieuze doelstellingen voor de toekomst van Europa voorgesteld: Europa klimaatneutraal maken tegen 2050 van de jaren 2020 het digitale decennium van Europa maken en de positie van Europa in de wereld versterken met een meer geopolitieke benadering

Toen de wereld getroffen werd door het coronavirus, heeft de Commissie zich eerst ingespannen om een gecoördineerd, gezamenlijk Europees antwoord op de noodsituatie op touw te zetten, door beschermingsmiddelen aan te schaffen en te verdelen, gestrande Europese burgers te repatriëren en zich te verzekeren van dosissen van een toekomstig vaccin. Dit was onontgonnen terrein voor de Europese Unie; we hebben vastberaden gereageerd toen de gezondheid en veiligheid van onze burgers om een optreden van de EU vroegen.

Maar tegelijk is onze koers niet veranderd. De tweeledige groene en digitale transitie staat nu zelfs nog centraler in ons programma, en krijgt nieuwe middelen om de transformatie te versnellen. We herstellen niet gewoon de schade aan onze economie, we hervormen de economie voor de volgende generatie.

DownloadenPDF - 2.1 MB

Respons op de coronapandemie

recovery plan De Europese Commissie is op alle fronten actief om het coronavirus te bestrijden en de zorg in de lidstaten te ondersteunen. Ook treft ze ongeziene maatregelen om de sociaal-economische gevolgen van de pandemie op nationaal en Europees niveau op te vangen. Op Europees en nationaal niveau zijn publieke en private investeringen gemobiliseerd om een vaccin te zoeken voor de hele wereld. Er is een herstelplan uitgedacht om de economische en sociale schade van de pandemie te helpen herstellen, de weg uit de crisis te wijzen en de fundamenten voor een modern en duurzamer Europa te leggen.

 

Sleutelmomenten in het eerste jaar

Europese Green Deal 11 December -  Lancering van de Europese Green Deal, met een stappenplan om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken
book 5 februari -  Nieuwe methode voor EU-toetredingsonderhandelingen – om deze geloofwaardiger, voorspelbaarder en dynamischer te maken, als eerste element van de vernieuwde uitbreidingsstrategie van de Commissie
human head with digital wires 19 februari - Bekendmaking van de agenda om de digitale toekomst van Europa vorm te geven, een datastrategie en een witboek over kunstmatige intelligentie, die nieuwe mogelijkheden bieden voor bedrijven én de nadruk leggen op betrouwbare technologie voor burgers
gender equality 5 maart -  Een nieuwe strategie voor gendergelijkheid voor 2020-2025, met daarin de belangrijkste maatregelen voor gelijkheid van vrouwen en mannen in Europa
9 maart -  Met een nieuwe strategie effent de EU de weg voor een sterker, ambitieuzer partnerschap met Afrika
Industrial strategy 10 maart - Een nieuwe industriële strategie moet de groene en digitale transformaties van de Europese industrie voorbereiden
virus icon 13 maart - De Commissie dringt aan op een gecoördineerde economische respons op de coronacrisis en lanceert een nieuw corona-investeringsinitiatief (CRII) om de EU-lidstaten te helpen bij de financiering van hun individuele respons.
consultation icon 2 april -  Lancering van SURE, het nieuwe instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken, ten belope van 100 miljard euro
coins 4 mei -  Tijdens de donorconferentie over de wereldwijde coronavirusrespons wordt bij donoren wereldwijd 7,4 miljard euro aan toezeggingen opgehaald voor universele toegang tot vaccins
hand holding small plant 20 mei - De Commissie stelt een uitgebreide nieuwe biodiversiteitsstrategie voor om de natuur terug in ons leven te brengen, alsook een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem.
icon 27 mei - De Commissie presenteert NextGenerationEU, een nieuw herstelinstrument in het kader van een solide, moderne en vernieuwde langetermijnbegroting van de EU
virus icon 17 juni - De EU-vaccinstrategie wordt aangenomen om de ontwikkeling, productie en inzet van vaccins tegen COVID-19 te versnellen
icon smiling planet 17 september - De Commissie verhoogt de klimaatambitie en stelt een emissiereductie van 55 % tegen 2030 voor
book 18 september - De Commissie presenteert het EU-actieplan tegen racisme 2020-2025
handshake 23 september - Nieuw migratie- en asielpact, om vertrouwen op te bouwen en een nieuw evenwicht te scheppen tussen verantwoordelijkheid en solidariteit
14 oktober - Renovatiegolfstrategie: verdubbeling van het renovatietempo om emissies te verlagen, herstel te stimuleren en energiearmoede terug te dringen
coins 28 oktober - De Commissie stelt een kader voor om ervoor te zorgen dat werknemers in de EU worden beschermd door adequate minimumlonen die een behoorlijke levensstandaard mogelijk maken, ongeacht waar zij werken
icon 11 november - Er worden eerste stappen gezet in de richting van de opbouw van de Europese gezondheidsunie, om te zorgen voor een sterkere paraatheid en respons tijdens de huidige en toekomstige gezondheidscrises
DownloadenPDF - 1.4 MB

Twitter