Sådan har Kommissionen opfyldt sine løfter

Efter resultatet af valget til Europa-Parlamentet og mandatet fra Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet har Von der Leyen-Kommissionen fremlagt en række ambitiøse mål for Europas fremtid: klimaneutralitet i 2050, 2020'erne som Europas digitale årti samt et internationalt styrket Europa med en mere geopolitisk tilgang.

Da hele verden blev ramt af coronavirusset, iværksatte Kommissionen som det første et samlet og koordineret europæisk modsvar på denne nødsituation – gennem indkøb og fordeling af værnemidler, hjemtransport af strandede europæere og sikring af tilstrækkelige doser af en fremtidig vaccine. EU bevægede sig hermed ind på uudforsket område: Vi udviste mod, da vores borgeres sundhed og sikkerhed krævede handling fra EU's side.

Men vores kurs er fortsat uændret. Den dobbelte grønne og digitale omstilling er nu i endnu højere grad det faste omdrejningspunkt for vores program, der indeholder nye ressourcer til at fremskynde denne omstilling. Vi genopbygger ikke blot vores skadede økonomi, vi omdanner og gør den klar til den kommende generation.

DownloadPDF - 2.1 MB

Reaktionen på coronaviruspandemien

recovery plan Kommissionen har arbejdet på alle fronter for at begrænse spredningen af coronavirus, støtte de nationale sundhedssystemer og modvirke pandemiens socioøkonomiske indvirkninger med hidtil usete foranstaltninger på både nationalt plan og EU-plan. Offentlige og private investeringer er blevet rejst for at finde en vaccine til gavn for hele verdens befolkning. Der er udarbejdet en genopretningsplan for at hjælpe med at udbedre de økonomiske og sociale skader, som pandemien har forårsaget, lede vejen ud af krisen og lægge fundamentet for et moderne og mere bæredygtigt Europa.

 

De vigtigste øjeblikke i det første år

Den europæiske grønne pagt 11. december: Indgåelse af den europæiske grønne pagt med en køreplan for, hvordan Europa senest i 2050 kan blive det første klimaneutrale kontinent
book 5. februar: Ny tilgang til EU-tiltrædelsesforhandlinger — med det formål at gøre dem mere troværdige, forudsigelige og dynamiske som første del af Kommissionens nye udvidelsesstrategi
human head with digital wires 19. februar: Offentliggørelse af dagsordenen om udformningen af Europas digitale fremtid — en strategi for data og en hvidbog om kunstig intelligens, der åbner nye muligheder for virksomhederne og fokuserer på pålidelig teknologi for borgerne
gender equality 5. marts: Ny strategi for ligestilling mellem kønnene for perioden 2020-2025 indeholder vigtige tiltag, der skal sikre ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa
9. marts: Ny EU-strategi baner vejen for et stærkere, mere ambitiøst partnerskab med Afrika
Industrial strategy 10. marts: Ny industristrategi skal gøre europæisk erhvervsliv klar til den grønne og den digitale omstilling
virus icon 13. marts: Kommissionen opfordrer til en beslutsom koordineret økonomisk reaktion på coronaviruskrisen og iværksætter et nyt investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset (CRII) for at hjælpe medlemslandene med at finansiere deres individuelle tiltag
consultation icon 2. april: Oprettelse af SURE, det nye instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation — til en værdi af 100 mia. euro
coins 4. maj: Som led i donorindsamlingen til fordel for den globale indsats mod coronavirus bliver der mobiliseret 7,4 mia. euro til universel adgang til vacciner fra donorer i hele verden
hand holding small plant 20. maj: Kommissionen fremlægger en omfattende ny biodiversitetsstrategi, der igen skal gøre naturen til en del af vores dagligdag, og en fra jord til bord-strategi for et retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem.
icon 27. maj: Kommissionen præsenterer et nyt genopretningsinstrument, NextGenerationEU, der er forankret i et stærkt, moderne og opdateret langsigtet EU-budget
virus icon 17. juni: EU vedtager en vaccinestrategi for at fremskynde udviklingen, fremstillingen og udbredelsen af vacciner mod covid-19
icon smiling planet 17. september: Kommissionen øger ambitionsniveauet for klimaindsatsen og foreslår en emissionsreduktion på 55 % hen mod 2030
book 18. september: Kommissionen fremlægger EU's handlingsplan mod racisme 2020-2025
handshake 23. september: Ny pagt om migration og asyl med henblik på at opbygge tillid og finde en ny balance mellem ansvar og solidaritet
14. oktober: Renoveringsbølgestrategi: fordobling af renoveringsprocenten for at nedbringe emissionerne, styrke genopretningen og mindske energifattigdom
coins 28. oktober: Kommissionen fremlægger forslag om en ramme, der skal garantere, at arbejdstagerne i EU beskyttes med en mindsteløn, der er tilstrækkelig høj til at sikre en værdig tilværelse, uanset hvor man arbejder
icon 11. november: De første skridt tages hen imod opbygningen af en europæisk sundhedsunion, der skal styrke beredskabet og indsatsen under denne og fremtidige sundhedskriser
DownloadPDF - 1.4 MB

Twitter feed