Hmatatelné výsledky

V návaznosti na výsledky voleb do Evropského parlamentu a na základě mandátu uděleného Evropskou radou a Evropským parlamentem předložila Komise Ursuly von der Leyenové soubor ambiciózních cílů pro budoucnost Evropy: klimatická neutralita do roku 2050, 20. léta 21. století jako digitální dekáda Evropy a silnější postavení Evropy ve světě díky více geopoliticky zaměřenému přístupu.

Když svět zasáhla koronavirová pandemie, soustředila se Komise nejprve na organizaci jednotné a koordinované evropské reakce na mimořádnou situaci: nakupovali jsme a distribuovali ochranné prostředky, probíhala repatriace občanů Evropy uvízlých v různých částech světa a vyjednávaly se smlouvy na zajištění dodávek vyvíjené vakcíny. I pro Unii to bylo zcela neprobádané území. V zájmu zdraví a bezpečnosti našich občanů bylo zapotřebí přijmout opatření na úrovni EU a my jednali bez zaváhání a odhodlaně.

Zároveň jsme se však neodchýlili od stanoveného kurzu. O to více je nyní klíčovým prvkem našeho programu souběžná zelená a digitální transformace. A urychlí ji nové zdroje. Nejde totiž jen o nápravu škod na našem hospodářství, ale o celou jeho proměnu pro příští generaci.

StáhnoutPDF - 2.1 MB

Reakce na koronavirovou pandemii

recovery plan Evropská komise je aktivní na všech frontách s cílem omezit šíření koronaviru, poskytovat podporu systémům zdravotní péče jednotlivých států a řešit socioekonomické dopady pandemie pomocí bezprecedentních opatření na vnitrostátní i unijní úrovni. Dochází k mobilizaci evropských i vnitrostátních veřejných a soukromých investic na vývoj očkovací látky pro všechny na celém světě. Byl vypracován plán na podporu oživení, který má pomoci napravit hospodářské a sociální škody způsobené pandemií, současnou krizi překonat a položit základy pro moderní a udržitelnější Evropu.

 

Klíčové okamžiky prvního roku této Komise

Zelená dohoda pro Evropu 11. prosince: Přijetí Zelené dohody pro Evropu, která stanoví plán, jak z Evropy do roku 2050 učinit první klimaticky neutrální kontinent
book 5. února: Nová metodika jednání o přistoupení k EU – jednání musí být důvěryhodnější, předvídatelnější a dynamičtější. Jde o základní prvek obnovené strategie rozšíření, kterou Komise zavádí
human head with digital wires 19. února: Zveřejnění agendy formování digitální budoucnosti Evropy, datové strategie a bílé knihy o umělé inteligenci, nových příležitostech pro podniky a důrazu na důvěryhodné technologie pro občany
gender equality 5. března: Nová strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 stanoví klíčová opatření pro zajištění genderové rovnosti v Evropě
9. března: Nová strategie EU připravuje půdu pro silnější a ambicióznější partnerství s Afrikou
Industrial strategy 10. března: Nová průmyslová strategie pro ekologickou a digitální transformaci evropského průmyslu
virus icon 13. března: Komise vyzývá k rozhodné koordinované ekonomické reakci na krizi způsobenou koronavirem a zahajuje novou investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII), která má členským státům pomoci financovat jejich individuální protikrizová opatření
consultation icon 2. dubna: Spuštění SURE, nového nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v hodnotě 100 miliard eur
coins 4. května: Během dárcovské akce v rámci Globální reakce na koronavirus byly od dárců z celého světa získány přísliby ve výši 7,4 miliardy eur na zajištění všeobecného přístupu k očkovacím látkám
hand holding small plant 20. května: Komise představila novou komplexní strategii v oblasti biologické rozmanitosti, která má vrátit přírodu zpět do našeho života, a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro vytvoření spravedlivého a zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí
icon 27. května: Komise představuje nový nástroj na podporu oživení, Next Generation EU, který je součástí účinného, moderního a přepracovaného dlouhodobého rozpočtu EU
virus icon 17. června: Přijetí strategie EU pro očkovací látky s cílem urychlit vývoj, výrobu a aplikaci očkovacích látek proti onemocnění COVID-19
icon smiling planet 17. září: Komise zvyšuje ambice v oblasti klimatu a navrhuje snížit emise do roku 2030 o 55 %
book 18. září: Komise předkládá akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025
handshake 23. září: Nový pakt o migraci a azylu, který má položit základy vzájemné důvěry a nastolit novou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou
14. října: Strategie „renovační vlna“: zdvojnásobení tempa renovací za účelem snížení objemu emisí, podpory ekonomického oživení a odstraňování energetické chudoby
coins 28. října: Komise předkládá rámec, který zajistí, aby pracovníci v Unii byli chráněni přiměřenou minimální mzdou, jež jim umožní důstojný život bez ohledu na to, kde pracují
icon 11. listopadu: První kroky k vytvoření Evropské zdravotní unie s cílem zajistit větší připravenost a důraznější reakci na současné i budoucí zdravotní krize
StáhnoutPDF - 1.4 MB

Twitter