„Pentru generația copiilor mei, Europa este o aspirație unică. Este aspirația de a trăi pe un continent unde natura și sănătatea sunt protejate, de a trăi într-o societate în care fiecare să aibă libertatea de a fi cine este cu adevărat, de a locui unde își dorește, de a iubi pe cine își dorește și de a-și urmări cele mai mari ambiții. Este aspirația către o lume deschisă la noile tehnologii și totodată fidelă valorilor seculare. Aspirația către o Europă care să își asume rolul de lider mondial în abordarea principalelor provocări ale vremurilor în care trăim.”

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Ursula von der leyen

Ne ținem de promisiuni

În orientările sale politice și în scrisorile de misiune, președinta Ursula von der Leyen a promis că vom fi operativi din prima secundă. În primele 100 de zile, Comisia Europeană a făcut ce a promis:

Pactul verde european [ZIUA 11] – a prezentat Pactul verde european, cu măsuri care vor transforma Europa în primul continent neutru din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050, vor dinamiza economia, vor îmbunătăți sănătatea și calitatea vieții oamenilor și nu vor lăsa pe nimeni în urmă.
Planul de investiții al Pactului verde european [ZIUA 45] – a prezentat Planul de investiții al Pactului verde european, care ar trebui să genereze investiții de 1 000 de miliarde de euro din surse publice și private și să lanseze un val de investiții verzi.
Mecanismul pentru o tranziție justă [ZIUA 45] – a propus un mecanism pentru o tranziție justă, pentru a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Acesta ar trebui să mobilizeze cel puțin 100 de miliarde EUR pentru a ajuta regiunile, industriile și lucrătorii care se vor confrunta cu cele mai mari provocări în urma tranziției către o economie verde.
prima etapă a consultării [ZIUA 45] – a lansat o primă etapă a consultării cu partenerii sociali (întreprinderi și sindicate) cu privire la stabilirea unui salariu minim echitabil pentru lucrătorii din UE, o etapă importantă în construirea unei Europe sociale puternice, pentru o tranziție justă.
un nou parteneriat [ZIUA 62] – a stabilit o ștachetă cât se poate de ridicată pentru noul parteneriat pe care urmează să-l construiască alături de Regatul Unit și pentru negocierile pentru un acord de liber schimb cu această țară.
Planul de acțiune european de luptă împotriva cancerului [ZIUA 66] – a lansat consultări publice pentru a defini Planul de acțiune european de luptă împotriva cancerului. Una dintre prioritățile Comisiei în domeniul sănătății este să ajute statele membre să îmbunătățească prevenția cancerului și îngrijirea pacienților.
nouă metodologie pentru negocierile de aderare la UE [ZIUA 67] – a adoptat o nouă metodologie pentru negocierile de aderare la UE, pentru a le face mai credibile, mai previzibile și mai dinamice. Comisia introduce o strategie reînnoită privind extinderea, iar noua metodologie este primul său element.
Conferința donatorilor [ZIUA 79] – și-a dovedit solidaritatea cu Albania, care s-a confruntat cu un cutremur devastator la sfârșitul anului 2019. Din totalul de 1,15 miliarde EUR promise la Conferința donatorilor, UE, statele sale membre și BEI au anunțat 400 de milioane EUR pentru reconstrucția Albaniei.
conturarea viitorului digital al Europei [ZIUA 81] – a stabilit o agendă pentru conturarea viitorului digital al Europei. A elaborat strategii privind datele și inteligența artificială, deschizând noi oportunități pentru întreprinderi și vizând, în același timp, să garanteze că tehnologiile sunt în serviciul cetățenilor și că aceștia au motive să aibă încredere în ele.
parteneriatul cu Africa [ZIUA 89] a consolidat parteneriatul nostru cu Africa, prin intermediul Strategiei UE pentru Africa, care ne permite să facem față împreună unor provocări comune – de la schimbările climatice și asigurarea păcii și a securității până la migrație.
Echipa de răspuns la coronavirus [ZIUA 93] – a înființat echipa de răspuns la coronavirus, reunind toate direcțiile de acțiune ale UE. Lucrăm pe toate fronturile pentru a sprijini statele membre ale UE și pentru a consolida eforturile internaționale de încetinire a răspândirii COVID-19.
Legea europeană a climei [ZIUA 95] – a propus Legea europeană a climei, pentru a transforma promisiunile politice în obligații juridice. Astfel, obiectivul ca UE să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050 ar deveni angajament juridic și instituim un mecanism prin care să ne asigurăm că toată lumea merge în direcția bună.
Un pact climatic [ZIUA 95] – i-a pus pe europeni în centrul tranziției către o economie verde prin lansarea Pactului climatic pentru regiuni, comunități locale, societatea civilă, industrie și școli. Împreună, acestea vor concepe și se vor angaja să respecte un set de angajamente menite să determine o schimbare de comportament, de la nivel de individ până la cea mai mare multinațională. 
Strategia privind egalitatea de gen [ZIUA 95] – a adoptat Strategia privind egalitatea de gen, în care stabilește o viziune, obiective de politică și acțiuni care să ducă la progrese concrete în ceea ce privește egalitatea dintre femei și bărbați.
Strategia industrială [ZIUA 101] – prezintă strategia industrială, planul pentru o economie pregătită pentru viitor, integrând transformările digitale și verzi în centrul industriei europene. Strategia va integra pe deplin IMM-urile, care au cel mai mult de câștigat de pe urma pieței unice.

În prim-plan

 • Pactul verde european
  Pactul verde european

  Pactul verde european

  Schimbările climatice și degradarea mediului sunt o amenințare majoră pentru Europa și pentru întreaga lume. Pentru a găsi soluții la această amenințare, Europa are nevoie de o nouă strategie de creștere, care să transforme Uniunea într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.
 • Agenda digitală
  Agenda digitală

  Agenda digitală

  Tehnologia digitală ne transformă viața. Scopul strategiei digitale a UE este ca această transformare să fie în avantajul cetățenilor și întreprinderilor și să contribuie, în același timp, la crearea unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050.