“Manu bērnu paaudzei Eiropa saistās ar pavisam citām cerībām. Tā ir cerība dzīvot dabiskā un veselīgā kontinentā. Cerība dzīvot sabiedrībā, kurā ikviens var būt viņš pats, dzīvot tur, kur vēlas, mīlēt to, kuru vēlas, un tiekties pēc visaugstākajiem mērķiem. Tā ir cerība pasaulē, ko piepildījušas jaunas tehnoloģijas un gadsimtus senas vērtības. Cerība par Eiropu, kura uzņemas vadību pasaulē mūsdienu lielāko problēmu risināšanā.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena
Urzula fon der Leiena

Solījumu izpilde

Savās politikas pamatnostādnēs un pilnvarojuma vēstulēs priekšsēdētāja fon der Leiena apsolīja enerģisku rīcību jau no pirmās dienas. Eiropas Komisija ir pildījusi savas saistības, un pirmajās 100 dienās ir paveikts sekojošais.

Eiropas zaļais kurss [11. DIENA] Eiropas Komisija nāk klajā ar Eiropas zaļo kursu. Tajā izklāstīts, kā līdz 2050. gadam padarīt Eiropu par pirmo klimatneitrālo pasaules daļu, vienlaikus stimulējot ekonomiku, uzlabojot cilvēku veselību un dzīves kvalitāti, turklāt nevienu neatstājot novārtā.
Eiropas zaļā kursa investīciju plāns [45. DIENA] Eiropas Komisija nāk klajā ar Eiropas zaļā kursa investīciju plānu, kam būtu jārada investīcijas triljona eiro apmērā no publiskiem un privātiem avotiem un jāatraisa “zaļo” investīciju vilnis.
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms [45. DIENA] Ierosināts Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms, lai nodrošinātu, ka neviens netiek atstāts novārtā. Tam būtu jāmobilizē vismaz 100 miljardi eiro, lai palīdzētu reģioniem, nozarēm un darba ņēmējiem, kas saskarsies ar lielākajām zaļās pārkārtošanās problēmām.
pirmā posma apspriešanās [45. DIENA] Sākta pirmā posma apspriešanās ar sociālajiem partneriem — uzņēmumiem un arodbiedrībām — par taisnīgu minimālo algu darba ņēmējiem ES; tas ir atspēriena punkts spēcīgas sociālas Eiropas izveidē taisnīgai pārejai.
jauna partnerība [62. DIENA] Noteikti vērienīgi mērķi, Eiropas Savienībai sākot veidot jaunu partnerību ar Apvienoto Karalisti un sākot risināt ar to sarunas par brīvās tirdzniecības nolīgumu.
Eiropas rīcības plāns vēža apkarošanai [66. DIENA] Sākta sabiedriskā apspriešana, lai izstrādātu Eiropas rīcības plānu vēža apkarošanai. Komisijas prioritāte veselības jomā ir atbalsts dalībvalstīm vēža profilakses un aprūpes uzlabošanā.
jauna pieeja sarunām par pievienošanos ES [67. DIENA] Pieņemta jauna pieeja sarunām par pievienošanos ES, lai padarītu tās efektīvākas, paredzamākas un dinamiskākas. Tas ir pirmais elements atjaunotajā paplašināšanās stratēģijā, ko ievieš Komisija.
līdzekļu devēju konference [79. DIENA] Pēc postošās zemestrīces, kas 2019. gada beigās piemeklēja Albāniju, Eiropas Komisija parāda solidaritāti ar Albāniju. No līdzekļu devēju konferencē solītajiem 1,15 miljardiem eiro Albānijas atjaunošanai 400 miljonus eiro nodrošinās ES, tās dalībvalstis un EIB.
Eiropas digitālās nākotnes veidošana [81. DIENA] Eiropas Komisija nāk klajā ar programmu Eiropas digitālās nākotnes veidošanai. Ir izstrādātas stratēģijas datu un mākslīgā intelekta jomā, paverot jaunas iespējas uzņēmumiem, vienlaikus neaizmirstot uzticamu tehnoloģiju iedzīvotājiem.
partnerattiecības ar Āfriku [89. DIENA] Tiek attīstītas partnerattiecības ar Āfriku, īstenojot ES stratēģiju attiecībām ar Āfriku, kas ļauj kopīgi risināt kopīgas problēmas — tādas kā klimata pārmaiņas, miera nodrošināšana, drošība un migrācija.
Koronavīrusa krīzes komanda [93. DIENA] Tiek izveidota Koronavīrusa krīzes komanda, kurā pārstāvēti par dažādajiem ES rīcības virzieniem atbildīgie dienesti. Tiek strādāts visās jomās, lai atbalstītu ES dalībvalstis un stiprinātu starptautiskos centienus palēnināt Covid-19 izplatīšanos.
Eiropas Klimata akts [95. DIENA] Ierosināts Eiropas Klimata akts, tādējādi pārvēršot politiskos solījumus juridiskās saistībās. Ir noteiktas juridiskas saistības līdz 2050. gadam panākt, ka ES ir klimatneitrāla, un paredzēts neatpalicības nodrošināšanas mehānisms.
Klimata pakts [95. DIENA] Sākot īstenot Klimata paktu reģioniem, vietējām kopienām, pilsoniskajai sabiedrībai, rūpniecībai un skolām, tiek noteikts, ka zaļās pārkārtošanās procesā galvenā uzmanība pievēršama Eiropas iedzīvotājiem. Visi šie dalībnieki kopā izstrādās virkni saistību, ar kurām apņemsies panākt uzvedības maiņu gan ikviena cilvēka, gan vislielāko starptautisko uzņēmumu līmenī. 
Dzimumu līdztiesības stratēģija [95. DIENA] Pieņemta Dzimumu līdztiesības stratēģija, kurā izklāstīts redzējums, politikas mērķi un darbības, lai panāktu konkrētu progresu dzimumu līdztiesības jomā.
Rūpniecības stratēģija [101. DIENA] Eiropas Komisija nāk klajā ar rūpniecības stratēģiju; tas ir plāns nākotnes izaicinājumiem gatavai ekonomikai, par Eiropas rūpniecības centrālo uzdevumu izvirzot zaļo un digitālo pārveidi. Tā pilnībā integrēs MVU, kas gūst vislielāko labumu no vienotā tirgus.

Svarīgākā informācija

 • Eiropas zaļais kurss
  Eiropas zaļais kurss

  Eiropas zaļais kurss

  Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropai ir vajadzīga jauna izaugsmes stratēģija, kā ES pārveidot par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku.
 • Digitalizācijas programma
  Digitalizācijas programma

  Digitalizācijas programma

  Digitālās tehnoloģijas maina cilvēku dzīvi. ES digitālās stratēģijas mērķis ir panākt, ka šīs pārmaiņas strādā iedzīvotāju un uzņēmumu labā, un palīdzēt izpildīt uzdevumu — panākt Eiropas klimatneitralitāti līdz 2050. gadam.