„Pro generaci mých dětí znamená Evropa jedinečný příslib. Je to příslib života na přirozeném a zdravém kontinentu. Příslib žít ve společnosti, kde můžete být tací, jací jste, žít, kde se vám zachce, milovat, koho chcete, a kde můžete sahat po hvězdách. Je to příslib světa plného nových technologií a prastarých hodnot. Příslib Evropy, která přebírá vedoucí postavení ve světě, pokud jde o hlavní výzvy naší doby.“

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise
ursula von der leyen

Splnění slibu

Ve svých politických směrech a pověřovacích dopisech slíbila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zahájit naplno a bez otálení práci a zajistit výsledky. Během prvních 100 dnů mandátu Evropská komise své závazky začala důsledně plnit a:

Zelená dohoda pro Evropu [den 11] představila tzv. Zelenou dohodu pro Evropu, díky níž se má do roku 2050 stát z Evropy první klimaticky neutrální kontinent a která má zároveň podpořit hospodářství, zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života a nikoho nenechat stranou.
investiční plán Zelené dohody pro Evropu [den 45] představila investiční plán Zelené dohody pro Evropu, který by měl přilákat investice ve výši 1 bilionu eur z veřejných i soukromých zdrojů zejména do ekologických řešení.
mechanismus pro spravedlivou transformaci [den 45] navrhla vytvořit tzv. mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má zajistit, aby nikdo nebyl opomenut. V rámci tohoto mechanismu by mělo být k dispozici nejméně 100 miliard eur na pomoc regionům, průmyslovým odvětvím a pracovníkům, kteří budou čelit největším výzvám souvisejícím s plánovanou transformací.
první fáze konzultací [den 45] zahájila první fázi konzultací se sociálními partnery (podniky a odbory) na téma spravedlivé minimální mzdy pro pracovníky v EU, která představuje odrazový můstek pro vybudování silné sociální Evropy v rámci spravedlivé transformace.
nové partnerství [den 62] stanovila si nejvyšší možné ambice, pokud jde o budování nového partnerství a vyjednávání dohody o volném obchodu se Spojeným královstvím.
evropský akční plán boje proti rakovině [den 66] zahájila veřejnou konzultaci, která pomůže zformovat evropský akční plán boje proti rakovině. Podpora členských států při zlepšení prevence rakoviny a péče o onkologické pacienty představuje pro Komisi v oblasti zdraví jednu z priorit.
nová metodika jednání o přistoupení k EU [den 67] přijala novou metodiku jednání o přistoupení k EU – jednání by měla být důvěryhodnější, předvídatelnější a dynamičtější. Jedná se o první prvek obnovené strategie rozšíření, který Komise představila.
dárcovská konference [den 79] po ničivém zemětřesení na konci roku 2019 pomohla Albánii s obnovou země. Z celkového objemu 1,15 miliardy eur přislíbených na dárcovské konferenci vyčlenila EU, její členské státy a EIB na obnovu Albánie 400 milionů eur.
formování digitální budoucnosti Evropy [den 81] stanovila plán formování digitální budoucnosti Evropy. Jedná se o strategii pro oblast dat a umělé inteligence, která otevírá nové příležitosti pro podniky a zároveň má zajistit důvěryhodnost těchto technologií pro občany.
partnerství s Afrikou [den 89] upevnila partnerství s Afrikou prostřednictvím tzv. společné strategie EU-Afrika, která umožní spolupracovat na společných výzvách jako změna klimatu, bezpečnost, mír či migrace.
tým řešící situaci koronaviru [den 93] zřídila tým řešící situaci koronaviru, který sdružuje všechny složky činnosti EU. Pracujeme na všech aspektech a podporujeme členské státy Unie v mezinárodním úsilí zpomalit šíření nákazy COVID-19.
evropský právní rámec pro klima [den 95] představila evropský právní rámec pro klima, který politické sliby konkretizuje do podoby právních závazků. Stanovili jsme právní závazek vytvořit do roku 2050 klimaticky neutrální Unii a také mechanismus zajišťující, aby na cestě k tomuto cíli nikdo nezůstal pozadu.
klimatický pakt [den 95] představila tzv. klimatický pakt pro regiony, místní komunity, občanskou společnost, průmysl a školy, který staví Evropany do centra celé transformace – umožní jim společně vypracovat přísliby, zavázat se k jejich plnění a vyvolat tak změnu chování u jednotlivců i u velkých nadnárodních podniků. 
strategie pro rovnost žen a mužů [den 95] přijala strategii pro rovnost žen a mužů, která stanoví vizi, politické cíle a opatření k dosažení konkrétního pokroku v této oblasti.
průmyslová strategie [den 101] představila tzv. průmyslovou strategii – hospodářský plán pro budoucnost, který zahrnuje ekologickou i digitální transformaci evropského průmyslu. Zaměří se zejména na malé a střední podniky, které mají největší prospěch z jednotného trhu.

Hlavní body

 • Zelená dohoda pro Evropu
  Zelená dohoda pro Evropu

  Zelená dohoda pro Evropu

  Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenční hrozbu. Evropa proto potřebuje novou strategii růstu, která přetransformuje Unii v moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající přírodní zdroje.
 • Digitální agenda
  Digitální agenda

  Digitální agenda

  Digitální technologie přinášejí nový životní styl. Digitální strategie EU má zajistit, aby z této transformace měla prospěch široká veřejnost i podniky a zároveň aby přispěla k dosažení cíle, jímž je klimaticky neutrální Evropa do roku 2050.