A költségvetéssel és a finanszírozással kapcsolatos fő feladatok

Az Európai Bizottság elkészíti és benyújtja az uniós költségvetési javaslatot, valamint végrehajtja az elfogadott költségvetést és irányítja az uniós finanszírozási programokat.

Javaslattétel az EU költségvetésére

Az Európai Bizottság elkészíti és benyújtja az Európai Unió egészének működésére vonatkozó uniós költségvetési tervezetet. Ezt a tevékenységét a költségvetési iránymutatások alapján és a többéves pénzügyi keretre vonatkozó hatályos rendelkezésekkel összhangban végzi.

A többéves pénzügyi keret rögzíti, hogy az Unió az egyes szakpolitikai területeken évente legfeljebb mekkora összeget költhet egy legalább ötéves időszak során. A jelenleg hatályos többéves pénzügyi keret a 2021 és 2027 közötti hétéves időszakot öleli fel. 

A Bizottság az éves költségvetési eljárás keretében minden év szeptember 1-jén nyújtja be a költségvetés-tervezetet az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek jóváhagyásra. E két intézménynek december 31-ig meg kell állapodnia az EU költségvetéséről.

Hogyan születik döntés a költségvetésről?

Az uniós költségvetés irányítása

Az Európai Bizottság felelős végső soron az uniós költségvetés irányításáért és végrehajtásáért. A gyakorlatban a költségvetési kiadások mintegy 80%-át az uniós országok kezelik az ún. megosztott irányítás keretében. Ez különösen a mezőgazdaságra, valamint az EU régióinak növekedési és foglalkoztatási célú támogatására jellemző.

Megfelelő kontrollrendszerek működnek, melyek biztosítják, hogy a megosztott irányítás során az uniós költségvetési források felhasználására szabályszerűen kerüljön sor.

Az EU-tagországokkal megosztott irányítás alternatívájaként a költségvetés végrehajtása történhet közvetlenül (a Bizottság, az EU küldöttségei, illetve a végrehajtó ügynökségek révén) vagy közvetve (harmadik országok vagy szervek, illetve nemzetközi szervezetek közreműködésével).

Az uniós költségvetési gazdálkodás típusai

A finanszírozási programok végrehajtása

Az uniós finanszírozási források 80%-a az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok által közösen irányított programok révén jut el a kedvezményezettekhez.

Az Európai Bizottság az általa közvetlenül kiutalt pénzeszközöket támogatás formájában és pályázati felhívások keretében bocsátja a kedvezményezettek rendelkezésére. Az uniós költségvetési források egy részének a felhasználását az Európai Bizottság közvetlenül – szervezeti egységein, az uniós küldöttségeken, illetve az EU végrehajtó ügynökségein keresztül – irányítja.

Egyes finanszírozási programok végrehajtását a tagországok, illetve nem uniós országok illetékes hatóságai, nemzetközi szervezetek vagy az EU-országok fejlesztési ügynökségei végzik.

Függetlenül attól, hogy ki irányítja a források elosztását, a rendszer átláthatósága biztosítékot nyújt arra, hogy mindenki egyenlő elbánásban részesüljön és azonos módon hozzá tudjon férni az EU-finanszírozással kapcsolatos információkhoz.

Mit érdemes tudni az uniós finanszírozásról, a pályázás folyamatáról és a támogathatósági feltételekről