Besökscentrumet

EU-kommissionens besökscentrum tar emot grupper som vill få information om EU eller diskutera EU-frågor.

Bibliotek och arkiv

Information om EU:s verksamhet, lagstiftning, historia och integration.

Avdelningar och byråer

Andra avdelningar som du kan besöka.

I ditt land

Öppet hus och andra evenemang hos kommission och i hela EU.

Andra EU-institutioner och organ

Besök andra EU-institutioner i Bryssel, Strasbourg, Luxemburg och Frankfurt.