Návštevnícke centrum

Návštevnícke centrum Európskej komisie v Bruseli víta skupiny na svojich prezentáciách a diskusiách.

Expozícia Experience Europe

Oboznámte sa s činnosťou Európskej komisie prostredníctvom tejto novej stálej expozície v Bruseli

Podujatia vo vašej krajine

Podujatia a dni otvorených dverí v Európskej komisii a v jej zastúpeniach po celej Európe

Útvary a agentúry

Ďalšie útvary, ktoré možno navštíviť.

Ďalšie inštitúcie, orgány a agentúry EÚ

Navštívte ďalšie inštitúcie EÚ v Bruseli, Štrasburgu, Luxemburgu a vo Frankfurte.

Budovy Komisie a výkonných agentúr v Bruseli

Mapa a zoznam budov Európskej komisie a výkonných agentúr v Bruseli

Budovy Komisie v Luxemburgu

Budovy Európskej komisie v Luxemburgu