Külastuskeskus

Euroopa Komisjoni külastuskeskus Brüsselis ootab külastajate rühmi esitlustele ja aruteludele.

Näitusekeskus „Experience Europe“

Tutvuge Euroopa Komisjoniga uuel püsinäitusel Brüsselis

Teie riigis

Üritused ja avatud uste päevad Euroopa Komisjonis ja kõikjal Euroopas.

Osakonnad ja ametid

Muud osakonnad, mida võite külastada.

Teised ELi institutsioonid, asutused ja ametid

Teiste ELi institutsioonide külastamine Brüsselis, Strasbourgis, Luxembourgis ja Frankfurtis.

Komisjoni ja rakendusametite hooned Brüsselis

Brüsselis asuvate Euroopa Komisjoni ja rakendusametite hoonete kaart ja nimekiri

Komisjoni hooned Luxembourgis

Euroopa Komisjoni hooned Luxembourgis