Посетителски център

Посетителският център на Европейската комисия в Брюксел предлага презентации и дискусии за групи.

Изложбен център Experience Europe

Научете за Европейската комисия на тази нова постоянна изложба в Брюксел

Във вашата страна

Прояви и дни на отворените врати в Европейската комисия и в цяла Европа

Ведомства и агенции

Други ведомства, които можете да посетите.

Други институции, органи и агенции на ЕС

Посещения на други институции на ЕС в Брюксел, Страсбург, Люксембург и Франкфурт.

Сгради на Комисията и изпълнителните агенции в Брюксел

Карта и списък на сградите на Комисията и изпълнителните агенции в Брюксел

Сгради на Комисията в Люксембург

Сгради на Европейската комисия в Люксембург