Upozornenie:

KORONAVÍRUS – COVID-19

Všetko o reakcii EÚ, uvoľňovanie opatrení a obnova


Návštevnícke centrum Európskej komisie je v dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 dočasne zatvorené.

V rámci preventívnych opatrení a v súlade s úradnými odporúčaniami boli návštevy v návštevníckom centre Európskej komisie pozastavené až do odvolania.  Vývoj situácie starostlivo sledujeme a informácie na tejto webovej stránke pravidelne aktualizujeme. Sledujte najnovší vývoj na tejto stránke.

Skupiny, ktoré si už zarezervovali prehliadku a ktorých žiadosť bola potvrdená, budeme kontaktovať a navrhneme im „virtuálnu prehliadku“ prostredníctvom videokonferencie. Skupiny, ktoré majú záujem o virtuálnu prehliadku, si môžu podať žiadosť. Žiadosti posúdime a potvrdíme podľa dostupnej kapacity. Ako o prehliadku požiadať sa dozviete v sekcii Najčastejšie otázky.

Ďalšie informácie o koronavíruse a reakcii EÚ nájdete tu.

Ďakujeme za porozumenie.

Základné informácie o návštevníckom centre

Návštevnícke centrum sa nachádza v Bruseli a umožňuje širokej verejnosti oboznámiť sa s tým, ako funguje Európska komisia, a s jej politikami a prioritami.  

Skupinové návštevy

 • Typy návštev: organizujú sa všeobecné návštevy, návštevy zamerané na špecifické informácie, ako aj individualizované návštevy. Podrobnejšie informácie vrátane informácie o tom, ako sa prihlásiť, nájdete nižšie.
 • Veľkosť skupiny: 15 – 100 osôb
 • Povinná rezervácia: minimálne 10 týždňov pred uskutočnením návštevy
 • Dostupnosť: skupinové návštevy sú možné od pondelka do piatka. Návštevnícke centrum je zatvorené počas víkendov, belgických štátnych sviatkov a niektorých sviatkov inštitúcií EÚ.
 • Potvrdenie: do dvoch týždňov od predloženia žiadosti by ste mali dostať potvrdenie s kontaktnými údajmi osoby, ktorá bude zodpovedná za vašu návštevu. Ak potvrdenie nedostanete, napíšte e-mail na adresu COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu.
 • Cena: návštevy sú bezplatné
 • Minimálny vek návštevníkov: 15 rokov
 • Jazyk: všetky jazyky EÚ – pri vyplňovaní žiadosti uveďte uprednostňovaný jazyk.
 • Identifikácia: pri vstupe do budovy musíte predložiť pas alebo občiansky preukaz (vodičský preukaz sa ako doklad totožnosti neakceptuje).
 • Zrušenie: o zrušení návštevy nás informujte minimálne dva týždne vopred e-mailom odoslaným na adresu COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu. Nezabudnite uviesť číslo návštevy.
 • Neskorý príchod môže mať za následok zrušenie návštevy. 

Návštevy pre jednotlivcov: neorganizujeme návštevy pre jednotlivcov alebo skupiny v počte menej ako 15 osôb. Ako alternatívu môžete navštíviť Európsky parlament.

Žiadosť o návštevu

Ak požiadate o jeden z troch ponúkaných typov skupinových návštev, budete vyzvaní, aby ste si buď vytvorili účet „EU Login“ alebo sa prihlásili prostredníctvom vášho existujúceho účtu.
Na konci tohto procesu sa môžete oboznámiť s vyhlásením o ochrane osobných údajov, v ktorom je vysvetlené, ako sa budú spracúvať vaše osobné údaje.

Návštevy zamerané na všeobecné informácie –

Informácie o úlohe Komisie ako výkonného politického orgánu EÚ.

Pre všetky osoby, ktoré nemajú osobitné poznatky o fungovaní EÚ, najmä pre skupiny študentov stredných škôl.

 • Návštevy zamerané na špecifické informácie – 2,5 

  O úlohe Komisie ako výkonného politického orgánu EÚ a 1 politickej oblasti alebo priorite EÚ podľa vášho výberu.

  Pre vysokoškolských študentov a špecifické záujmové skupiny.

 • Individualizovaná návšteva –

  O konkrétnych prioritách alebo politikách EÚ. Prezentácie a diskusie s pracovníkmi Komisie. Návšteva sa môže začať predstavením úlohy Európskej komisie ako výkonného politického orgánu EÚ.

  Pre pracovníkov národných, regionálnych a miestnych parlamentov a vlád, novinárov, podnikateľské združenia, skupiny odborníkov z verejného a súkromného sektora, odbory, akademickú obec a postgraduálnych študentov.

Visitors Centre Entrance© European Commission, Georges Boulougouris
Visitors Centre Timeline
Visitors Centre Room

Miesto a prístup

Návštevnícke centrum Európskej komisie

Návštevy sa niekedy konajú na iných miestach. Informácie nájdete v potvrdení návštevy.

Vchod

Na rohu ulice Rue de la Loi a ulice Rue du Taciturne.

Verejná doprava

Najľahšie sa do návštevníckeho centra dostanete verejnou dopravou. Najbližšia zastávka Schuman je dostupná by metrom a autobusom. Po tom, ako vystúpite z metra, vyjdite východom „Berlaymont“.

Špecializované parkovisko pre autobusy je k dispozícii na adrese Rue du Taciturne (na pravej strane po odbočení z ulice Rue de la Loi).

Bezpečnostná kontrola

Pri vstupe do návštevníckeho centra sa musíte preukázať svojím pasom alebo občianskym preukazom (vodičský preukaz sa ako doklad totožnosti neakceptuje). Musíte takisto prejsť detektorom kovu (podobne ako na letisku) a vaše osobné veci budú podrobené röntgenovej kontrole.

Dostupnosť

Návštevnícke centrum je bezbariérové. Svoje potreby uveďte v žiadosti.

Vybavenie

V návštevníckom centre je k dispozícii WiFi.

Kontakt

Návšteva iných inštitúcií

Ďalšie inštitúcie, orgány a agentúry EÚ

Navštívte ďalšie inštitúcie EÚ v Bruseli, Štrasburgu, Luxemburgu a vo Frankfurte.

Dokumenty

StiahnuťPDF - 664.4 KB