Cuairteanna grúpaí

 • Méid an ghrúpa: 15–100 duine
 • Cuairt a chur in áirithe: 10 seachtaine roimh ré ar a laghad
 • Tráthanna cuairte: Is féidir cuairt ghrúpa a dhéanamh Luan go hAoine. Bíonn an tIonad Cuairteoirí dúnta ag an deireadh seachtaine agus ar laethanta saoire poiblí na Beilge, agus ar laethanta saoire áirithe a bhíonn ag insititiúidí an Aontais.
 • Dearbhú: Ba cheart go bhfaighfeá dearbhú laistigh de 2 sheachtain ón uair a dhéanfá iarratas, maille le sonraí teagmhála an duine a bheadh ag plé le do chuairt. Mura bhfaighidh tú faoin am sin é, seol ríomhphost chuig COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu.
 • Costas: Saor in aisce
 • Aois íosta na gcuairteoirí: 15
 • Teanga: Teangacha oifigiúla uile an Aontais. Cuir do rogha in iúl dúinn san iarratas.
 • Aitheantas: Ní mór duit pas nó cárta aitheantais náisiúnta a thaispeáint chun dul isteach san fhoirgneamh (ní ghlactar le ceadúnas tiomána).
 • Cuairt a chur ar ceal: Tabhair fógra dúinn 2 sheachtain roimh ré ar a laghad. Seol an teachtaireacht chuig COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu, agus luaigh uimhir na cuairte sa ríomhphost.
 • D'fhéadfadh sé go gcuirfí an chuairt ar ceal má thagann an grúpa mall. Inis dúinn roimh ré trí ghlaoch a chur ar +32 2 296 7297.

Nuair a dhéanfaidh tú iarratas ar cheann de na trí chineál cuairteanna grúpa, iarrfar ort cuntas 'EU Login' a chruthú nó, má tá ceann agat cheana, logáil isteach ann.

Cuairteanna daoine aonair: Ar an drochuair ní féidir linn cuairteanna a eagrú do dhaoine aonair ná do ghrúpaí ina bhfuil níos lú ná 15 dhuine. Ach b'fhéidir gurbh áil leat cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa.

 • Cuairteanna Eolais Ghinearálta –

  Eolas faoi ról an Choimisiúin mar fheidhmeannas polaitiúil an Aontais Eorpaigh.

  Seo cuairt do dhaoine ar beag an cur amach atá acu ar an Aontas Eorpach, daltaí meánscoile, mar shampla.

 • Cuairteanna saineolais - uair an chloig go leith

  Eolas faoi ról an Choimisiúin mar fheidhmeannas polaitiúil an Aontais Eorpaigh, maille le haon réimse tosaíochta nó beartais amháin de chuid an Aontais Eorpaigh a roghnóidh an grúpa féin.

  Seo cuairt do mhic léinn fochéime agus do ghrúpaí sainleasa eile.

 • Cuairt shaincheaptha – leathlá go lá go leith

  Eolas faoi thosaíochtaí nó réimsí beartais ar leith de chuid an Aontais. Tabharfaidh na hoifigigh sin sa Choimisiún atá freagrach as na réimsí atá i gceist cur i láthair agus beidh plé ann leis an ngrúpa. Is féidir buneolas a thabhairt faoi ról an Choimisiúin mar fheidhmeannas polaitiúil an Aontais Eorpaigh i dtús cuairte saincheaptha.

  Seo cuairt do rialtais agus parlaimintí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, iriseoirí, cumainn ghnó, daoine gairmiúla san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach, ceardchumainn, lucht acadúil agus mic léinn iarchéime.

Amlíne an Ionaid Cuairteoirí
Grúpa san Ionad Cuairteoirí
Seomra san Ionad Cuairteoirí

An suíomh agus conas teacht air

Ionad Cuairteoirí an Choimisiúin Eorpaigh

Is ar shuíomhanna eile a thugtar cuairt uaireanta. Seiceáil an áit atá luaite ar an dearbhú.

An bealach isteach

Ar chúinne Rue de la Loi agus Rue du Taciturne.

Forhalla an Ionaid Cuairteoirí© European Commission, Georges Boulougouris

Iompar poiblí

Molaimid go mór duit iompar poiblí a úsáid chun teacht chuig an Ionad Cuairteoirí. Is é 'Schuman' an stad is gaire don Ionad agus is féidir dul ann ar an Metro nó ar an mbus. Agus tú ag dul amach as an stáisiún, lean na comharthaí don bhealach amach 'Berlaymont'.

Tá áiteanna páirceála ar leith do bhusanna ar fáil ar Rue du Taciturne (ar thaobh na láimhe deise agus tú ag dul isteach ann ó Rue de la Loi).

Seiceálacha slándála

Chun dul isteach san Ionad Cuairteoirí, ní mór duit pas nó cárta aitheantais náisiúnta a thaispeáint (ní ghlactar le ceadúnas tiomána). Ní mór duit dul trí bhrathadóir miotail freisin (ar nós na gceann a bhíonn sna haerfoirt) agus cuirfear aon ghiuirléidí atá leat trí mheaisín x-ghathanna.

Inrochtaineacht

Is féidir an tIonad Cuairteoirí a rochtain i gcathaoir rothaí. Inis dúinn ar an bhfoirm iarratais conas is féidir linn cabhrú leat.

Áiseanna

Wi-Fi ar fáil laistigh den Ionad Cuairteoirí.

Sonraí teagmhála

Cuairteanna eile