Návštěvnické centrum Evropské komise

Rádí bychom vás pozvali do návštěvnického centra Evropské komise v Bruselu. 

V zájmu zajištění maximální bezpečnosti vám doporučujeme se seznámit s momentálními podmínkami pro skupinové prohlídky (nad rámec vnitrostátních požadavků) Proticovidová opatření . Možnost připojit se online a zúčastnit se některé z virtuálních prohlídek prostor Evropské komise je i nadále k dispozici všem.

Základní informace o návštěvnickém centru

Návštěvnické centrum v Bruselu umožňuje široké veřejnosti seznámit se s tím, jak Evropská komise pracuje, jaké jsou její priority a jakými politickými opatřeními se zabývá.

Skupinové prohlídky

 • Typy prohlídek: Nabízeny jsou prohlídky všeobecné, dále návštěvy se zaměřením na konkrétní problematiku a prohlídky přizpůsobené potřebám zájemců. Podrobnější informace naleznete níže.
 • Velikost skupiny: 15 - 100 osob (u tradičních, nevirtuálních prohlídek) Alespoň 10 osob (u prohlídek virtuálních)
 • Povinná rezervace: minimálně 10 týdnů (u nevirtuálních prohlídek) a 4 týdny (u prohlídek virtuálních)
 • Termíny prohlídek: Skupinové prohlídky probíhají od pondělka do pátku. Návštěvnické centrum je zavřeno o víkendech, belgických státních svátcích a v určitých dnech volna institucí EU.
 • Potvrzení: Potvrzení o rezervaci byste měli obdržet do 2 týdnů od odeslání přihlášky, a to včetně kontaktních údajů osoby, která má vaši návštěvu na starost. Pokud jste potvrzení nedostali, zašlete nám e-mail na adresu COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu.
 • Cena: bezplatná služba
 • Minimální věk návštěvníků: 15 let
 • Jazyk prohlídky: Prohlídky probíhají ve všech jazycích EU. Preferovaný jazyk prohlídky uveďte v žádosti.
 • Identifikace: Ke vstupu do budovy je třeba předložit platný cestovní doklad nebo občanský průkaz (řidičský průkaz nebude k prokázání totožnosti akceptován).
 • Zrušení prohlídky: O zrušení prohlídky nás uvědomte alespoň dva týdny předem zasláním e-mailu na adresu COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu. Uveďte prosím referenční číslo vaší návštěvy.
 • Pokud se dostavíte se zpožděním, je pravděpodobné, že bude vaše prohlídka zrušena. 

Individuální prohlídky: Z kapacitních důvodů bohužel prohlídky pro jednotlivce nebo skupiny o méně než 15 osobách neorganizujeme. Tuto možnost nabízí Evropský parlament.

Podat přihlášku

Prohlídky se konají přímo v Bruselu nebo virtuálně (i v hybridní podobě).

Skupinové prohlídky jsou trojího typu.

Pokud se hlásíte na některou ze třech typů skupinové prohlídky, budete se muset přihlásit přes svůj účet u služby EU Login. V případě, že účet ještě nemáte, budete si ho muset vytvořit.
Na konci tohoto procesu se budete moci seznámit s prohlášením o ochraně osobních údajů, v němž se dozvíte, jak bude s vašimi údaji nakládáno.

1. Všeobecné informační návštěvy:

Jedná se o prezentaci týkající se úlohy Evropské komise v rámci EU, po které je vyhrazen čas na otázky a odpovědi.

Tyto návštěvy jsou určené osobám, které ví o EU velmi málo nebo téměř nic (včetně středoškoláků).

Podat přihlášku

 • 2. Informační návštěva se zaměřením na konkrétní problematiku – 2,5 

  Zahrnuje krátký úvod na téma úlohy Evropské komise v rámci EU, po němž následuje přednáška o konkrétní oblasti politiky EU, která skupinu zajímá.

  Určené vysokoškolským studentům a konkrétním zájmovým skupinám.

  Podat přihlášku 

 • 3. Návštěva přizpůsobená potřebám zájemců - až 1,5

  Program je přizpůsoben potřebám dané skupiny. Může to být například všeobecný úvod na téma úlohy Evropské komise, po němž mohou následovat až čtyři přednášky o konkrétních oblastech politiky EU, jež připravují úředníci Komise, kteří se danou oblastí zabývají.

  Návštěvy jsou určeny novinářům, zástupcům státní správy i místní samosprávy, představitelům obchodních sdružení, skupinám odborníků z veřejného i soukromého sektoru, odborářům a zástupcům akademické obce včetně postgraduálních studentů a studentů věnujících se výzkumu.

  Podat přihlášku

Visitors Centre Entrance© European Commission, Georges Boulougouris
Visitors Centre Timeline
Visitors Centre Room

Adresa návštěvnického centra

Návštěvnické centrum Evropské komise

Návštěvy se mohou konat i v jiných budovách Komise. Zkontrolujte si proto informace uvedené v potvrzení.

Vstup do budovy

Roh ulice Rue de la Loi a Rue du Taciturne.

Veřejná doprava

Doporučujeme využít k přepravě k návštěvnickému centru veřejnou hromadnou dopravu. Nejbližší zastávka metra i autobusu se jmenuje „Schuman“. Při výstupu z vestibulu metra zvolte východ s názvem „Berlaymont“.

Pro autobusy je vyhrazeno parkování v ulici Rue du Taciturne (po pravé straně ulice Rue de la Loi).

Bezpečnostní kontrola

Při vstupu do návštěvnického centra se musíte prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem (řidičské průkazy nebudou k prokázání totožnosti akceptovány). Musíte rovněž projít bezpečnostním rámem s detektorem kovů (podobným těm na letišti). Vaše osobní věci budou podrobeny rentgenové kontrole.

Přístup pro osoby s omezenou mobilitou

Návštěvnické centrum je bezbariérové. Vaše specifické potřeby týkající se omezené mobility uveďte prosím v žádosti.

Vybavení

V návštěvnickém centru je k dispozici připojení přes wi-fi.

Kontakt

Návštěvy dalších orgánů a institucí

Další instituce, orgány a agentury EU

Návštěvy ostatních orgánů EU v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku a Frankfurtu nad Mohanem

Dokumenty

StáhnoutPDF - 656.7 KB