Upozornění:

KORONAVIRUS - COVID 19

BUDOVY SÍDLA EVROPSKÉ KOMISE JSOU VEŘEJNOSTI DOČASNĚ UZAVŘENÉ

Vzhledem ke koronavirové pandemii zůstávají budovy Evropské komise v souladu s oficiálními doporučeními pro veřejnost uzavřeny. Z tohoto důvodu jsou pozastaveny i „fyzické“ návštěvy těchto prostor. Sledujte aktuální informace o vývoji pandemie COVID-19 a činnosti EU v této oblasti.

Sídlo Evropské komise si však můžete prohlédnout odkudkoli online - nabízíme vám možnost virtuální návštěvy.

Seznamte se s úlohou Evropské komise a zeptejte se jejích zaměstnanců na jejich zkušenosti!

O virtuální prohlídku můžete zažádat níže.

Základní informace o návštěvnickém centru

Návštěvnické centrum v Bruselu umožňuje široké veřejnosti seznámit se s tím, jak Evropská komise pracuje, , jaké jsou její priority a jakými politickými opatřeními se zabývá.  

Skupinové prohlídky

 • Typy prohlídek: Nabízeny jsou prohlídky všeobecné, dále návštěvy se zaměřením na konkrétní problematiku a prohlídky přizpůsobené potřebám zájemců. Podrobnější informace naleznete níže.
 • Velikost skupiny: 15–100 osob
 • Povinná rezervace: nejméně 10 týdnů předem
 • Termíny prohlídek: Skupinové prohlídky probíhají od pondělka do pátku. Návštěvnické centrum je zavřeno o víkendech, belgických státních svátcích a v určitých dnech volna institucí EU.
 • Potvrzení: Potvrzení o rezervaci byste měli obdržet do 2 týdnů od odeslání přihlášky, a to včetně kontaktních údajů osoby, která má vaši návštěvu na starost. Pokud jste potvrzení nedostali, zašlete nám e-mail na adresu COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu.
 • Cena: bezplatná služba
 • Minimální věk návštěvníků: 15 let
 • Jazyk prohlídky: Prohlídky probíhají ve všech jazycích EU. Preferovaný jazyk prohlídky uveďte v žádosti.
 • Identifikace: Ke vstupu do budovy je třeba předložit platný cestovní doklad nebo občanský průkaz (řidičský průkaz nebude k prokázání totožnosti akceptován).
 • Zrušení prohlídky: O zrušení prohlídky nás uvědomte alespoň dva týdny předem zasláním e-mailu na adresu COMM-VISIT-REQUESTS@ec.europa.eu. Uveďte prosím referenční číslo vaší návštěvy.
 • Pokud se dostavíte se zpožděním, je pravděpodobné, že bude vaše prohlídka zrušena. 

Individuální prohlídky: Z kapacitních důvodů bohužel prohlídky pro jednotlivce nebo skupiny o méně než 15 osobách neorganizujeme. Tuto možnost nabízí Evropský parlament.

Podat přihlášku

Pokud se hlásíte na některou ze třech typů skupinové prohlídky, budete se muset přihlásit přes svůj účet u služby EU Login. V případě, že účet ještě nemáte, budete si ho muset vytvořit.
Na konci tohoto procesu se budete moci seznámit s prohlášením o ochraně osobních údajů, v němž se dozvíte, jak bude s vašimi údaji nakládáno.

Všeobecné informační návštěvy:

Komise jako výkonný orgán Evropské unie

Návštěvy jsou určené osobám, které ví o EU velmi málo nebo téměř nic (včetně středoškoláků).

 • Informační prohlídka se zaměřením na konkrétní problematiku: 2,5 

  Role Evropské komise jako politického výkonného orgánu EU + jedna prioritní nebo politická oblast činnosti Komise

  Návštěvy jsou určené vysokoškolským studentům a konkrétním zájmovým skupinám.

 • Návštěvy přizpůsobené potřebám zájemců:

  Specifické priority nebo oblasti politiky EU Prezentace a diskuse se zaměstnanci Komise odpovědnými za danou oblast Návštěva na míru může začít úvodními informacemi o roli Komise jako politického výkonného orgánu.

  Je určena zástupcům státní správy i místní samosprávy, novinářům, představitelům obchodních sdružení, skupinám odborníků z veřejného i soukromého sektoru, odborářům a zástupcům akademické obce včetně postgraduálních studentů.

Visitors Centre Entrance© European Commission, Georges Boulougouris
Visitors Centre Timeline
Visitors Centre Room

Adresa návštěvnického centra

Návštěvnické centrum Evropské komise

Návštěvy se mohou konat i v jiných budovách Komise. Zkontrolujte si proto informace uvedené v potvrzení.

Vstup do budovy

Roh ulice Rue de la Loi a Rue du Taciturne.

Veřejná doprava

Doporučujeme využít k přepravě k návštěvnickému centru veřejnou hromadnou dopravu. Nejbližší zastávka metra i autobusu se jmenuje „Schuman“. Při výstupu z vestibulu metra zvolte východ s názvem „Berlaymont“.

Pro autobusy je vyhrazeno parkování v ulici Rue du Taciturne (po pravé straně ulice Rue de la Loi).

Bezpečnostní kontrola

Při vstupu do návštěvnického centra se musíte prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem (řidičské průkazy nebudou k prokázání totožnosti akceptovány). Musíte rovněž projít bezpečnostním rámem s detektorem kovů (podobným těm na letišti). Vaše osobní věci budou podrobeny rentgenové kontrole.

Přístup pro osoby s omezenou mobilitou

Návštěvnické centrum je bezbariérové. Vaše specifické potřeby týkající se omezené mobility uveďte prosím v žádosti.

Vybavení

V návštěvnickém centru je k dispozici připojení přes wi-fi.

Kontakt

Návštěvy dalších orgánů a institucí

Další instituce, orgány a agentury EU

Návštěvy ostatních orgánů EU v Bruselu, Štrasburku, Lucemburku a Frankfurtu nad Mohanem

Dokumenty

StáhnoutPDF - 664.4 KB