Bruksela, Belgia

Parlament Europejski

Posłowie do Parlamentu Europejskiego mają swoje biura w Brukseli, gdzie znajdują się budynki Parlamentu Europejskiego i parlamentarium.

Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej

Na sesjach informacyjnych przedstawiane są informacje ogólne o Radzie Europejskiej i Radzie UE. Na życzenie organizowane są także prezentacje i seminaria na bardziej szczegółowe tematy.
Odwiedź Radę Europejską i Radę UE 

Europejski Komitet Regionów

Wizyty informacyjne pozwalają zapoznać się z ogólnym opisem pracy Komitetu i roli regionów w kształtowaniu prawodawstwa UE.
Odwiedź Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Dowiedz się, jaka jest rola tego organu doradczego w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. 
Odwiedź Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Strasburg

Parlament Europejski

Większość posiedzeń plenarnych odbywa się w Strasburgu, gdzie mieści się główna sala obrad (w kształcie podkowy) oraz parlamentarium im. Simone Veil.
Odwiedź salę posiedzeń plenarnych Parlamentu Europejskiego 

Luksemburg

Parlament Europejski

W Luksemburgu – gdzie mieści się pierwsza sala obrad plenarnych zbudowana dla Parlamentu Europejskiego – znajduje się część infrastruktury administracyjnej tej instytucji.
 Odwiedź Parlament Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Weź udział w rozprawie Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu, albo zwiedź z przewodnikiem budynek i jego kolekcję dzieł sztuki. 
Odwiedź Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Program wizyt obejmuje prowadzoną przez pracownika Trybunału Obrachunkowego prezentację na temat roli i funkcjonowania instytucji oraz dyskusję z uczestnikami.
Odwiedź Europejski Trybunał Obrachunkowy 

Frankfurt

Europejski Bank Centralny

Wizyty tematyczne – zwiedzanie budynku z przewodnikiem, który opowiada o jego historii, kolekcji dzieł sztuki i architekturze.
Odwiedź Europejski Bank Centralny