Brisele (Beļģija)

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamenta deputātu galvenie biroji ir Briselē. Tur atrodas Eiropas Parlamenta ēka un apmeklētāju centrs “Parlamentarium”.

Eiropadome un Eiropas Savienības Padome

Informatīvas sesijas, kurās sniedz vispārīgu ieskatu Eiropadomes un ES Padomes darbā. Pēc pieprasījuma ir iespējams sarīkot arī prezentācijas par konkrētiem tematiem un seminārus.
Eiropadomes un Eiropas Savienības Padomes apmeklējums 

Eiropas Reģionu komiteja

Informatīvi apmeklējumi, kuros sniedz ieskatu par reģionu lomu Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē.
Eiropas Reģionu komitejas apmeklējums

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Uzziniet par tās lomu Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā. 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apmeklējums 

Strasbūra (Francija)

Eiropas Parlaments

Vairums plenārsēžu notiek Strasbūrā. Tur atrodas Parlamenta plenārsēžu zāle (tajā sēdvietas izkārtotas pakava formā) un Simonas Vejas vārdā nosauktais apmeklētāju centrs.
Eiropas Parlamenta plenārsēžu zāles apmeklējums 

Luksemburga

Eiropas Parlaments

Luksemburgā atrodas daļa no Parlamenta administrācijas un pirmā tieši Eiropas Parlamenta vajadzībām uzbūvētā plenārsēžu zāle.
 Eiropas Parlamenta apmeklējums 

Eiropas Savienības Tiesa

Varat apmeklēt Tiesas vai Vispārējās tiesas atklātu sēdi vai piedalīties gida vadītā ekskursijā, lai aplūkotu ēkas un mākslas darbus. 
Eiropas Savienības Tiesas apmeklējums 

Eiropas Savienības Revīzijas palāta

Apmeklējuma gaitā palātas darbinieks sniedz prezentāciju par šīs iestādes lomu un darbu, pēc tam notiek diskusija.
Eiropas Savienības Revīzijas palātas apmeklējums 

Frankfurte (Vācija)

Eiropas Centrālā banka

Tiek rīkotas specializētas ekskursijas, kurās stāsta par ēkas vēsturi, mākslas kolekciju un arhitektūru.
Eiropas Centrālās bankas apmeklējums