Bruxelles, Belgija

Europski parlament

Zastupnici u Europskom parlamentu imaju glavne urede u Bruxellesu, gdje se nalaze Europski parlament i Parlamentarij.

Europsko vijeće i Vijeće EU-a

Na informativnim predavanjima steći ćete opći uvid u Europsko vijeće i Vijeće Europske unije. Na zahtjev se mogu održati i seminari i prezentacije o određenim temama.
Posjetite Europsko vijeće i Vijeće EU-a 

Europski odbor regija

Tijekom informativnog posjeta saznat ćete više o djelovanju Odbora regija i ulozi regija u oblikovanju sadržaja zakonodavstva Europske unije.
Posjetite Europski odbor regija

Europski gospodarski i socijalni odbor

Doznajte više o ulozi Europskog gospodarskog i socijalnog odbora u postupku donošenja odluka u Europskoj uniji. 
Posjetite Europski gospodarski i socijalni odbor 

Strasbourg, Francuska

Europski parlament

Većina plenarnih sjednica održava se u Strasbourgu, gdje se nalaze vijećnica i parlamentarij Simon Veil.
Posjetite vijećnicu Europskog parlamenta 

Luxembourg

Europski parlament

Jedan dio administracije smješten je u Luxembourgu, gdje je sagrađena prva vijećnica Europskog parlamenta.
 Posjetite Europski parlament 

Sud Europske unije

Prisustvujte javnoj raspravi na Sudu Europske unije ili razgledajte zgrade i umjetnine u pratnji vodiča. 
Posjetite Sud Europske unije 

Europski revizorski sud (ERS)

Tijekom posjeta jedan od dužnosnika ERS-a predstavlja ulogu i djelovanje institucije, nakon čega slijedi rasprava.
Posjetite Europski revizorski sud 

Frankfurt, Njemačka

Europska središnja banka

Organizirani su tematski obilasci o povijesti zgrade, njezinoj arhitekturi ili ESB-ovoj zbirci umjetnina u pratnji vodiča.
Posjetite Europsku središnju banku