Elektronisk katalog

Kommissionens bibliotek har en elektronisk katalog som är tillgänglig för allmänheten och som omfattar kommissionens egna samlingar, miljoner digitaliserade tidskriftsartiklar och e-böcker.

Find-er

Fysiska bibliotek

Kommissionens bibliotek har också hand om bibliotekslokaler i Bryssel och Luxemburg. Läsesalarna är öppna för EU:s personal och efter överenskommelse också för intresserade besökare utifrån.

Kommissionens bibliotek

 

Historiska arkiv

Kommissionens arkiv har en läsesal i Bryssel där allmänheten har tillgång till mötesprotokoll, tal och annat material.

Kommissionens historiska arkiv

 

Informationscentrumet i Luxemburg

Här kan du lära dig om EU:s institutioner och verksamhet och om den europeiska integrationsprocessen.

Informationscentrumet i Luxemburg (bara på franska)

Andra EU-institutioners bibliotek och arkiv

Även de andra EU-institutionerna har fysiska och digitala bibliotek och arkiv.

Bibliotek och arkiv