Spletni katalog

Knjižnica in center e-gradiva Evropske komisije ponujata javni spletni katalog, ki vsebuje publikacije iz knjižnice Evropske komisije ter več milijonov spletnih člankov in e-knjig.

Find eR

Fizična knjižnica

Knjižnica in center e-gradiva vključujeta tudi knjižnico v Bruslju in Luxembourgu. Čitalnica je odprta za osebje EU in (po predhodnem naročilu) zunanjim obiskovalcem, ki se ukvarjajo z evropskimi zadevami.

Knjižnica Evropske komisije

 

Zgodovinski arhiv

Zgodovinski arhiv vodi arhivsko gradivo Evropske komisije in njenih predhodnic. Zapisniki sestankov, govori in drugo gradivo so javno dostopni v čitalnici v Bruslju.

Zgodovinski arhiv

 

Informacijski center v Luxembourgu

Obiskovalci spoznajo institucije in politike EU ter potek evropskega povezovanja.

Informacijski center v Luxembourgu (spletišče samo v francoščini)

Druge knjižnice in arhivi EU

Tudi druge institucije imajo knjižnice in arhive, fizične in spletne.

Knjižnice in arhivi