Online katalog

Knihovna a digitální mediatéka Evropské komise nabízí veřejnosti přístup k online katalogu, v němž lze kromě jiného najít sbírky knihovny Evropské komise, elektronické knihy a miliony online novinových článků.

FIND-er

Knihovny

V rámci oddělení Knihovna a digitální mediatéka jsou provozovány rovněž klasické knihovny – jedna v Bruselu a druhá v Lucemburku. Jejich čítárny jsou přístupné zaměstnancům evropských institucí a dále návštěvníkům zabývajícím se evropskými záležitostmi, kteří však svou návštěvu musí ohlásit předem.

Knihovny Evropské komise

 

Historické archivy

Historický archiv spravuje archivní materiály Evropské komise a organizací, které ji předcházely. Ve studovně archivu v Bruselu mohou zájemci z řad veřejnosti nahlížet do protokolů ze zasedání, veřejných proslovů a dalších dokumentů.

Historické archivy

 

Informační středisko v Lucemburku

Středisko nabízí návštěvníkům možnost získat informace o činnostech a politikách evropských institucí a nejnovějším vývoji evropské integrace.

Informační středisko v Lucemburku (stránky pouze ve francouzštině)

Ostatní knihovny a archivy institucí EU

Ostatní orgány a instituce Unie nabízejí přístup do několika dalších knihoven a archivů, včetně těch online.

Knihovny a archivy