Generaldirektoratet för tolkning

Vi organiserar studiebesök i Bryssel och utbildning vid universitet och högskolor.

Vi besöker ditt lärosäte i flera dagar och erbjuder tretton olika moduler för lärare och studenter. Modulerna handlar om allt från tolkning för nybörjare och simulerade konferenser till hur man anordnar en kurs.

Studiebesöket i Bryssel varar mellan en halv dag och tre dagar. Du får lära dig hur EU rekryterar personal och hur det är att jobba som tolk för EU, och du får praktisera i ett övningsbås tillsammans med en utbildare.

Boka utbildning på plats eller studiebesök 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

Besök Olaf för att se hur vi

  • bekämpar bedrägerier med EU-pengar
  • utreder korruption och allvarliga missförhållanden inom EU-institutionerna 
  • hjälper kommissionen att ta fram strategier mot bedrägerier.

Boka studiebesöket minst tio veckor i förväg.

Boka besök hos Olaf