Generalni direktorat za tolmačenje

Generalni direktorat za tolmačenje organizira izobraževanja na univerzah in študijske obiske v Bruslju.

Večdnevno izobraževanje na univerzi vodijo učitelji z Evropske komisije in poteka v obliki 13 modulov za učitelje in študente, na primer „začetni koraki v tolmačenju‟, „simulacija konference‟, „kako organizirati usposabljanje‟.

Na poldnevnem do tridnevnem študijskem obisku v Bruslju se študenti seznanijo s pogoji zaposlovanja in dela za tolmače EU ter vadijo v prevajalskih kabinah z učiteljem.

Zahtevek za izobraževanje na univerzi ali študijski obisk 

Evropski urad za boj proti goljufijam

Obiskovalci Evropskega urada za boj proti goljufijam bolje spoznajo preiskave urada v zvezi z:

  • goljufijami s proračunskimi sredstvi EU
  • korupcijo in hujšimi kršitvami v evropskih institucijah ter 
  • oblikovanje politike boja proti goljufijam za Evropsko komisijo

Zahtevek za obisk je treba oddati najmanj 10 tednov vnaprej.

Zahtevek za obisk Evropskega urada za boj proti goljufijam