Γενική διεύθυνση Διερμηνείας

Η γενική διεύθυνση Διερμηνείας διοργανώνει επί τόπου κατάρτιση σε πανεπιστήμια καθώς και επισκέψεις μελέτης στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της πολυήμερης κατάρτισης που παρέχουν στο πανεπιστήμιό σας, οι εκπαιδευτές της Επιτροπής διοργανώνουν 13 σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και φοιτητές, που ποικίλλουν από «τα πρώτα βήματα στη διερμηνεία» έως «εικονικές διασκέψεις» και «τη διοργάνωση δράσεων κατάρτισης».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις Βρυξέλλες, η οποία μπορεί να διαρκεί από μισή ημέρα έως τρεις ημέρες, οι φοιτητές ενημερώνονται για τη διαδικασία πρόσληψης και τις συνθήκες εργασίας των διερμηνέων και συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση διερμηνείας σε ομοίωμα καμπίνας με εκπαιδευτή.

Αίτηση επί τόπου κατάρτισης ή επίσκεψης μελέτης 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Με μια επίσκεψη στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) γίνεται κατανοητός ο τρόπος που ερευνά η υπηρεσία αυτή σχετικά με τα εξής:

  • απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ
  • διαφθορά και σοβαρά παραπτώματα εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
  • πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης

Η αίτηση επίσκεψης πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 10 εβδομάδες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία.

Αίτηση επίσκεψης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης