Generaldirektoratet for Tolkning

Generaldirektoratet for Tolkning organiserer både kurser på universiteter i de enkelte lande og studiebesøg i Bruxelles.

Kommissionens undervisere tilbyder 13 forskellige moduler, som kan gennemføres i løbet af et flerdagesbesøg på dit universitet. De spænder fra "første skridt i tolkning" til "prøvekonferencer" og "sådan tilrettelægger du en undervisningstime".

På besøg af ½ til 3 dages varighed i Bruxelles kan studerende lære om ansættelsesprocedurer og arbejdsvilkår for EU-tolke og prøve at tolke i en "dummy-tolkekabine" sammen med en underviser.

Anmod om underviserbesøg på dit universitet eller studiebesøg i Bruxelles 

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

På et besøg hos Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) får du indblik i kontorets undersøgelser af:

  • svindel med EU's budget
  • korruption og alvorlige tjenesteforseelser inden for de europæiske institutioner 
  • den politik til bekæmpelse af svig, der gælder for Europa-Kommissionen

Du skal anmode om besøg mindst 10 uger i forvejen.

Anmod om besøg hos Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig