Generální ředitelství pro tlumočení

Generální ředitelství pro tlumočení organizuje školení pro tlumočníky na univerzitách a studijní návštěvy v Bruselu.

Školení na vysokých školách probíhá vždy několik dní a je určeno pro vyučující i studenty. Vedou ho tlumočníci z Komise a nabízejí na výběr 13 modulů: od úvodu do tlumočení, přes simulaci tlumočnické konference po školení, jak zorganizovat tlumočnický kurz.

Během studijní návštěvy v Bruselu, která trvá od půl dne do 3 dní, se studenti seznámí s tím, jak probíhá nábor tlumočníků pro evropské instituce a jaké jsou jejich pracovní podmínky. Kromě toho mají možnost si za přítomnosti školitele zkusit zatlumočit v cvičné kabině (v tzv. dummy booth).

Zažádat o školení či studijní návštěvu pro tlumočníky 

Evropský úřad pro boj proti podvodům

Během návštěvy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se budete moci seznámit s tím:

  • jak probíhají šetření podvodů ohrožujících rozpočet EU
  • jak se postupuje při vyšetřování korupce a závažných pochybení v rámci evropských orgánů 
  • jak se tvoří politika Komise zaměřená na boj proti podvodům

Návštěvu je třeba si rezervovat nejméně 10 týdnů předem.

Zažádat o návštěvu Evropského úřadu pro boj proti podvodům