Vključenost

Vključenost

Kako lahko državljani in skupine sodelujejo pri pripravi politik in odločanju.

Jezikovna politika

Jezikovna politika

Kako Evropska komisija uporablja uradne jezike.

Vpliv na okolje

Vpliv na okolje

Komisija si prek sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) prizadeva zmanjšati vpliv svojih dejavnosti na okolje.

Enakost in nediskriminacija

Enakost in nediskriminacija

Kako Komisija zagotavlja enake možnosti zaposlenim.

Dokumenti