Používanie jazykov v Komisii

Ako používa jazyky na poskytovanie informácií verejnosti, organizáciám a členským štátom a na komunikáciu s nimi.

Ľudia na prvom mieste – modernizácia Európskej komisie

Nová stratégia Európskej komisie v oblasti ľudských zdrojov prináša víziu modernej a flexibilnej organizácie založenej na hodnotách.

People First – Digitalising the Commission

Digital Strategy benefits from digital transformation opportunities in a post pandemic world and supports the delivery of the EU’s strategic priorities

Bezpečnosť v Komisii

Bezpečnosť, ktorá umožňuje Komisii fungovať v bezpečnom a chránenom prostredí zaistením bezpečnosti osôb, majetku a informácií

Dokumenty

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.