Regimul lingvistic al Comisiei

Regimul lingvistic adoptat de Comisie pentru a furniza informații publicului, organizațiilor și statelor membre și pentru a interacționa cu acestea.

Incluziune

Cetățenii și grupurile pot interacționa cu Comisia pentru a participa la elaborarea deciziilor și politicilor.

Egalitate și nediscriminare

Comisia le oferă candidaților și angajaților șanse egale.

Impactul asupra mediului

Comisia reduce impactul activităților sale asupra mediului aplicând sistemul de management de mediu și audit (EMAS).

Security at the Commission

Security enabling the Commission to work in a safe and secure environment by ensuring security of persons, assets and information

Documente

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.