Het gebruik van talen door de Commissie

Informatie over de talen die de Commissie gebruikt om informatie te verstrekken en contact te onderhouden met het publiek, organisaties en de EU-landen.

Inclusiviteit

Hoe burgers en belangengroepen in alle openheid kunnen deelnemen aan de besluitvorming en beleidsontwikkeling

Gelijke behandeling

Beschrijving van het gelijkekansenbeleid voor Commissiepersoneel.

Milieu-impact

De Commissie probeert de gevolgen van haar werk voor het milieu zoveel mogelijk te beperken via EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Security at the Commission

Security enabling the Commission to work in a safe and secure environment by ensuring security of persons, assets and information

Documenten

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.