Uključivost

Uključivost

Sudjelovanje građana i skupina u otvorenom načinu donošenja politika i odluka.

Upotreba jezika

Upotreba jezika

Kako Europska komisija funkcionira u okviru službenih jezika

Utjecaj na okoliš

Utjecaj na okoliš

Europska komisija upotrebljava Sustav ekološkog upravljanja i revizije kako bi smanjila utjecaj svojih radnih aktivnosti na okoliš.

Jednakost i nediskriminacija

Jednakost i nediskriminacija

Opis jednakih mogućnosti koje Komisija pruža svojim zaposlenicima.

Dokumenti