Jazyková politika Komise

Jak Evropská komise používá úřední jazyky

Inkluzivnost

Jak mohou občané a skupiny ovlivňovat a účastnit se politiky otevřenosti a rozhodovacího procesu.

Rovnost a nediskriminace

Jak Komise zajišťuje rovné příležitosti pro zaměstnance

Dopad na životní prostředí

Evropská komise používá systém pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), protože chce snížit dopad svých provozních činností na životní prostředí.

Security at the Commission

Security enabling the Commission to work in a safe and secure environment by ensuring security of persons, assets and information

Dokumenty

  • 24 June 2020

    Governance in the European Commission

    The updated corporate governance arrangements of the Commission streamline and strengthen coordination and oversight on general management challenges.