Jezikovna politika

Državljani Evropske unije lahko v komuniciranju z Evropsko komisijo uporabijo katerikoli uradni jezik EU

Osnovna načela

Državljanom EU je treba omogočiti:

  • seznanjenost z ukrepi, ki jih izvaja EU
  • dostop do zakonodaje EU v jeziku, ki ga razumejo
  • sodelovanje v zakonodajnem postopku EU

Evropski državljani imajo pravico biti obveščeni o tem, kar EU v njihovem imenu počne. Omogočeno jim mora biti aktivno sodelovanje, ne da bi se morali naučiti drugih jezikov. 

Možnost uporabe nacionalnih jezikov Evropski uniji in institucijam omogoča, da postanejo bolj odprte in učinkovitejše.

Jezikovne službe Evropske komisije

Generalni direktorat za tolmačenje opravlja konferenčno tolmačenje za institucije EU.

Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji skrbi za prevode v 24 uradnih jezikov EU in številne druge.

Dokumenti