Езикова политика

Гражданите на ЕС могат да се свържат с Комисията на всеки от официалните езици на ЕС

Основни принципи

Гражданите на ЕС трябва

  • да могат да получават информация за дейността на ЕС
  • да имат достъп до правото на ЕС на език, който разбират
  • да могат да участват в законодателния процес на ЕС.

Европейците имат право да знаят какво се прави от тяхно име. Те трябва да могат да играят активна роля, без да се налага да учат други езици. 

Използването на максимален брой национални езици прави ЕС и неговите институции по-отворени и ефективни.

Езикови служби на Европейската комисия

Генерална дирекция „Устни преводи“ предоставя услуги по устен превод за заседания и конференции на институциите на ЕС.

Генерална дирекция „Писмени преводи“ превежда за Европейската комисия на 24 официални езика и още няколко други.

Документи