Prejemniki finančnih sredstev

Prejemniki finančnih sredstev

Komisija vodi register prejemnikov sredstev EU, ki se dodelijo vsako leto. Na voljo so podatki o prejemnikih, zneskih dodeljenih sredstev itd.

Posvetovanja

Posvetovanja

Državljani lahko sodelujejo v posvetovanjih in povedo svoje mnenje na različnih stopnjah zakonodajnega postopka.

Register komitologije

Register komitologije

Komisija vodi register komitoloških odborov, ki nadzorujejo Komisijo pri sprejemanju izvedbenih aktov. Register komitologije vsebuje seznam komitoloških odborov ter osnovne informacije in dokumente v zvezi z njihovim delom.

Zastopniki interesov

Zastopniki interesov

Komisija vodi register interesnih skupin, ki vplivajo na sprejemanje zakonodaje v institucijah EU.

Special advisers

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2014-2019). Includes CV and declaration of honour.

Register uradne osebe za varstvo podatkov

Register uradne osebe za varstvo podatkov

Za namene transparentnosti delovanja je Komisija omogočila dostop do spletnega registra vsem zainteresiranim osebam.

Evropski državljani imajo pravico vedeti, kako evropske institucije sprejemajo odločitve, kdo sodeluje pri odločanju in kateri dokumenti so potrebni za pripravo in sprejemanje pravnih aktov. Pravico imajo zahtevati dostop do teh dokumentov in povedati svoje mnenje. Državljani imajo tudi pravico vedeti, kdo prejema finančna sredstva iz proračuna EU.

 

Transparentnost delovanja je ključna za spodbujanje evropskih državljanov k aktivnejšemu sodelovanju v demokratičnem življenju EU.

 

Na tej strani so informacije, ki pripomorejo, da so državljani bolje obveščeni o zakonodajnem postopku EU in da v njem sodelujejo.