Prejemniki finančnih sredstev

Komisija vodi register prejemnikov sredstev EU, ki se dodelijo vsako leto. Na voljo so podatki o prejemnikih, zneskih dodeljenih sredstev itd.

Posvetovanja

Državljani lahko sodelujejo v posvetovanjih in povedo svoje mnenje na različnih stopnjah zakonodajnega postopka.

Register komitologije

Komisija vodi register komitoloških odborov, ki nadzorujejo Komisijo pri sprejemanju izvedbenih aktov. Register komitologije vsebuje seznam komitoloških odborov ter osnovne informacije in dokumente v zvezi z njihovim delom.

Zastopniki interesov

Komisija vodi register interesnih skupin, ki vplivajo na sprejemanje zakonodaje v institucijah EU.

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2020-2021). Includes CV and declaration of honour.

Register obdelave podatkov

Zaradi preglednosti je Komisija omogočila dostop do spletnega registra vsem zainteresiranim osebam.

Dovoljene poklicne dejavnosti nekdanjih evropskih komisarjev

Sklepi Evropske komisije in z njimi povezana mnenja neodvisnega odbora za etiko o poklicnih dejavnostih nekdanjih evropskih komisarjev

Occupational activities of former senior officials – annual report

The Commission publishes annually a report on the implementation of the Staff Regulations’ prohibition to senior managers to engage in lobbying or advocacy

Evropski državljani imajo pravico vedeti, kako evropske institucije sprejemajo odločitve, kdo sodeluje pri odločanju in kateri dokumenti so potrebni za pripravo in sprejemanje pravnih aktov. Pravico imajo zahtevati dostop do teh dokumentov in povedati svoje mnenje. Državljani imajo tudi pravico vedeti, kdo prejema finančna sredstva iz proračuna EU.

 

Transparentnost delovanja je ključna za spodbujanje evropskih državljanov k aktivnejšemu sodelovanju v demokratičnem življenju EU.

 

Na tej strani so informacije, ki pripomorejo, da so državljani bolje obveščeni o zakonodajnem postopku EU in da v njem sodelujejo.