Beneficiarii fondurilor europene

Comisia păstrează un registru al beneficiarilor fondurilor UE, structurat pe ani, care conține informații precum datele beneficiarilor, sumele acordate etc.

Consultări

Vă invităm să participați la consultări și să vă exprimați părerea în diferitele stadii ale procesului legislativ.

Registrul de comitologie

Comisia ține un registru al comitetelor de comitologie care îi supraveghează activitatea de adoptare a actelor de punere în aplicare. Pe lângă lista comitetelor, registrul include și informații de fond și documente referitoare la activitatea desfășurată de fiecare comitet în parte.

Reprezentanți de interese

Comisia menține un registru al grupurilor de interese care doresc să influențeze procesul legislativ desfășurat de instituțiile UE.

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2020-2021). Includes CV and declaration of honour.

Registrul operațiunilor de prelucrare a datelor

Comisia a publicat registrul on-line, punându-l la dispoziția tuturor persoanelor interesate.

Activități autorizate pentru foștii comisari europeni

Deciziile Comisiei Europene și avizele conexe emise de Comitetul independent de etică în ceea ce privește ocupațiile foștilor comisari europeni

Occupational activities of former senior officials – annual report

The Commission publishes annually a report on the implementation of the Staff Regulations’ prohibition to senior managers to engage in lobbying or advocacy

În calitate de cetățean european, aveți dreptul de a ști cum se iau deciziile în cadrul instituțiilor europene, cine participă la procesul decizional și ce documente se folosesc în procesul de pregătire și adoptare a actelor juridice, precum și dreptul de a solicita acces la aceste documente și de a vă comunica opiniile. Nu în ultimul rând, aveți dreptul de a afla cine primește finanțare de la bugetul UE.

 

Transparența are un rol esențial în a-i încuraja pe cetățeni să participe mai activ la viața democratică a UE.

 

Această secțiune vă oferă acces la pagini care vă vor ajuta să fiți mai bine informat și să participați la procesul legislativ al UE.