Wie krijgt er geld van de EU?

Wie krijgt er geld van de EU?

De Commissie houdt een register bij van begunstigden die geld van de EU hebben ontvangen, met informatie zoals de gegevens van de betrokkene, de ontvangen bedragen, enz.

Raadplegingen

Raadplegingen

Iedereen kan in de loop van het wetgevingsproces deelnemen aan het overleg en zijn mening geven over de voorstellen.

Comitologieregister

Comitologieregister

De Commissie houdt een register bij van alle comités die de uitvoeringsbesluiten van de Commissie controleren, in het jargon de "comitologiecomités". U vindt er achtergrondinformatie over elk comité en documenten in verband met hun werk.

Belangenvertegenwoordigers

Belangenvertegenwoordigers

Alle belangengroepen die invloed willen uitoefenen op het beleid van de Commissie, moeten zich inschrijven in het transparantieregister.

Special advisers

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2014-2019). Includes CV and declaration of honour.

Register van de functionaris voor gegevensbescherming

Register van de functionaris voor gegevensbescherming

Voor optimale transparantie heeft de Commissie het register online geplaatst en voor iedereen toegankelijk gemaakt.

Elke Europese burger heeft het recht om te weten hoe de Europese instellingen besluiten nemen, wie daaraan deelneemt, en welke documenten er worden opgesteld voordat er wetgeving wordt goedgekeurd. Zij hebben het recht om die documenten in te zien en hun mening te geven. Elke burger heeft ook het recht om te weten wie er geld van de EU ontvangt.

 

Transparantie is essentieel om de Europese burger actiever te betrekken bij het democratisch proces van de EU.

 

Lees hier hoe u meer te weten komt over het wetgevingsproces van de EU, en hoe u er zelf aan deel kunt nemen.