Riċevituri ta' finanzjament

Il-Kummissjoni żżomm reġistru tal-benefiċjarji tal-finanzjamenti tal-UE mogħtija kull sena, b’informazzjoni bħalma huma d-dettalji tal-benefiċjarju, l-ammonti mogħtija, eċċ.

Il-konsultazzjonijiet

Iċ-ċittadini huma mistiedna biex jipparteċipaw fil-konsultazzjonijiet u biex jagħtu feedback fl-istadji differenti matul il-proċess tat-tfassil tal-liġijiet.

Ir-reġistru tal-komitoloġija

Il-Kummissjoni żżomm reġistru ta' kumitati, magħrufin bħala l-kumitati tal-komitoloġija, li jissorveljaw lill-Kummissjoni meta hi tadotta l-atti tal-implimentazzjoni. Ir-reġistru fih kemm lista ta' dawn il-kumitati kif ukoll informazzjoni ta' u dokumenti relatati ma' xogħolhom.

Rappreżentanti interessati

Il-Kummissjoni żżomm reġistru ta’ gruppi ta’ interess li għandhom l-għan li jinfluwenzaw it-tfassil tal-liġijiet fl-istituzzjonijiet tal-UE.

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2020-2021). Includes CV and declaration of honour.

Reġistru tal-ipproċessar tad-data

Fi spirtu ta’ trasparenza, il-Kummissjoni stabbilixxiet ir-reġistru online u għamlitu aċċessibbli għal kull persuna interessata.

Okkupazzjonijiet awtorizzati tal-ex Kummissarji Ewropej

Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u l-opinjonijiet relatati tal-Kumitat Indipendenti tal-Etika dwar l-okkupazzjoni tal-ex Kummissarji Ewropej

Occupational activities of former senior officials – annual report

The Commission publishes annually a report on the implementation of the Staff Regulations’ prohibition to senior managers to engage in lobbying or advocacy

L-inklużività

Kif iċ-ċittadini u l-gruppi jistgħu jinteraġixxu u jieħdu sehem fil-politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet b’mod miftuħ.

Iċ-ċittadini Ewropej għandhom dritt ikunu jafu kif l-istituzzjonijiet Ewropej jieħdu deċiżjonijiet, min jipparteċipa fit-tfassil tagħhom, u liema dokumenti huma prodotti fil-preparazzjoni u l-adozzjoni tal-atti legali. Huma għandhom id-dritt li jitolbu aċċess għal dawn id-dokumenti, u li juru fehmiethom. Iċ-ċittadini għandhom ukoll id-dritt li jkunu jafu min jieħu l-finanzjament mill-baġit tal-UE.

 

It-trasparenza hi parti ewlenija tal-inkuraġġiment taċ-ċittadini Ewropej biex jipparteċipaw b'mod aktar attiv fil-ħajja demokratika tal-UE.

 

Din it-taqsima tagħti aċċess għal informazzjoni li se tgħin biex iċ-ċittadini ikunu informati aħjar u sabiex jipparteċipaw fil-proċess tat-tfassil tal-liġijiet tal-UE.