Lėšų gavėjai

Lėšų gavėjai

Komisija veda kasmet skiriamų ES lėšų gavėjų registrą, kuriame pateikiama informacijos apie lėšų gavėjus, skirtas sumas ir kt.

Konsultacijos

Konsultacijos

Piliečiai kviečiami dalyvauti konsultacijose ir teikti atsiliepimus įvairiais teisės aktų rengimo etapais.

Komiteto procedūros registras

Komiteto procedūros registras

Komisija tvarko komitetų registrą, kuriame registruoja vadinamuosius komiteto procedūros komitetus, kurie prižiūri Komisiją, kai ji priima įgyvendinimo aktus. Registre pateikiamas šių komitetų sąrašas, taip pat su jų veikla susijusi pagrindinė informacija bei dokumentai.

Interesų grupių atstovai

Interesų grupių atstovai

Komisija tvarko interesų grupių, kurios siekia daryti įtaką ES institucijų teisėkūros procesui, registrą.

Special advisers

Special advisers

List of special advisers to the current European Commission (2014-2019). Includes CV and declaration of honour.

Duomenų apsaugos pareigūno registras

Duomenų apsaugos pareigūno registras

Kad užtikrintų skaidrumą, Komisija sukūrė internetinį registrą, prieinamą bet kuriam suinteresuotajam asmeniui.

Europos piliečiai turi teisę žinoti, kaip ES institucijos priima sprendimus, kas dalyvauja juos priimant ir kokie dokumentai yra išleidžiami rengiant ir priimant teisės aktus. Jie turi teisę paprašyti susipažinti su tais dokumentais ir pareikšti savo nuomonę. Piliečiai taip pat turi teisę žinoti, kas gauna lėšų iš ES biudžeto.

 

Skaidrumas labai padeda skatinti Europos piliečius aktyviau dalyvauti demokratiniame ES gyvenime.

 

Šioje dalyje nurodoma, kur gauti informacijos, kuri padės piliečiams geriau suprasti ES teisėkūros procesą ir sužinoti, kaip jame dalyvauti.